Artiklar

illustrerar sidan om artiklar

Läs om konsten i Östergötland

Här samlas redaktionella texter skrivna av konstnärer och kulturskribenter om intressanta konsthändelser. Betraktelser, intervjuer, kåserier kring konst, form och design, liksom information från länskonstkonsulenten och debattinlägg.
Här finns även en podd. Den behandlar fördjupningar av teman i artiklar, ibland intervjuer och ateljébesök.

Vill du publicera en text, mailar du till länskonstkonsulenten som publicerar dem efterhand de kommer in. Icke beställt material garanteras inte bli publicerat. Respektive skribent ansvarar för innehållet, då artiklarna inte redigeras innan publicering.


Konstkritikens vara eller icke- vara

Publicerad 2021-04-12

Konstkritikens rötter finns i 1700- och 1800-talens nya marknader. Den framväxande borgerligheten behövde information och värderingsgrunder. Salonger, auktioner och gallerier växte fram. Men det fanns också trådar i upplysningens behov av analysinstrument. Denis Diderot (fransk författare och upplysningsfilosof, 1713-1784) anses vara den moderna kritikens upphovsman. Nya tidningar växte fram. Konstkritikens uppdrag har traditionellt bestått i […]

Konst som kommunikationsstrategi

Publicerad 2021-04-6

När konstens medel själva blir konst, produkter på konstområdet, objekt, bilder eller sociala aktioner, det som sker allt oftare framöver, förvandlas konsten till teknologi eller kommunikationsstrategi. Redan 1966 skrev Allan Karpov i sitt manifest: Konst kommer snart att vara ett meningslöst ord. I dess ställe skulle “kommunikationsprogrammering” vara en mer fantasifull beteckning… Wolfgang Peter Menzel

Norrköpings första konstrunda

Publicerad 2021-03-29

Platsen är Nedre Spiralens köpcentrum Norrköpings konstrunda Samlingsutställning 22–28 mars 2021 NORRKÖPINGS FÖRSTA KONSTRUNDA Pandemi pågår. För första gången på månader har jag cyklat in från min stadsutkant till Norrköpings centrum, närmare bestämt (Nedre) Spiralen, och, Norrköping konstrunda. Den var påtänkt redan förra året men ställdes in. Nu görs ett nytt försök och många, men […]

Om att bemöta konst

Publicerad 2021-03-22

Över tid förändras konstnärens roll och förutsättningar. Nya uttryck tillkommer, vilket generellt påverkar människan. Hur och i vilken grad visar sig möjligen på sikt. I takt med att tekniker som exempelvis datagrafik och olika former av konceptuell konst vunnit acceptans, sker en anpassning efter nya förutsättningar. Fotokonstens uppgradering har vidgat experimentfältet, men också medfört en […]

Digitaliseringens pandemi

Publicerad 2021-03-8

DIGITALISERINGENS PANDEMI Det senaste året har vi alla behövt gå en slags crash course i digitala format. Möten och kurser sker via zoom, workshops via videoinspelningar som läggs ut på Youtube och vi får finna oss i att upplevelsen av konsten förflyttas till skärmen och det är endast dokumentationen vi får ta del av. Istället […]

Konsten i ett geopolitiskt perspektiv

Publicerad 2021-02-22

KONSTEN I ETT GEOPOLITISKT PERSPEKTIV Konst görs av konstnärer. Självklart, tyckte redan Marcel Duchamp. Han valde och utnämnde också vissa ting till konstverk. Utan konstnärer ingen konst – i alla fall ingen ny konst. Det är också praktiskt och pedagogiskt att definiera konst utifrån konstnärernas skapande. Definitionen är inte perfekt, men användbar. Utifrån den teoretiskt […]

Samtala om konst, behövs det?

Publicerad 2021-01-18

Samtala om konst, behövs det? Min väninna menar att vi pratar för lite matematik, trots att det kan vara så roligt med siffror. I hennes inre har varje siffra en färg som ingår i en slags lek i fantasin vilket indirekt säkert har stärkt hennes förmåga till problemlösning i många olika sammanhang. Tänk om den […]

Samtal i absolut mörker

Publicerad 2020-01-13

Här kan du läsa en sammanfattning av en konstworkshop som konstnär Mattias Hofvendahl deltog i och som genomfördes på Jönköpings läns museum den 6 mars 2019. Hur fungerar ett samtal med okända deltagare som inte ser varandra? ”SAMTAL – ett samtal i absolut mörker” är ett verk av Frida Sandström i samarbete med Viktor Sandström. […]

Workshop: Ideas on wheels

Publicerad 2019-11-7

Ideas on Wheel, en metod för att undersöka sociala projekt och konstprojekt.

Östgötakonst-podden

Här kommer du snart att kunna lyssna på Östgötakonst-podden.