Artiklar

Välkommen till vår sida för reflektion! Här finns texter kring konst och konstdebatt i och utanför Östergötland.

Här samlas texter skrivna av konstnärer och kulturskribenter om tankar och upplevelser inom konstområdet. Det kan vara betraktelser, intervjuer, kåserier kring konst, form och design, liksom information från länskonstkonsulenten samt debattinlägg.

Vill du publicera en artikel här? Maila till louise.waite@ostergotlandsmuseum.se och beskriv vad du vill skriva om!

 

INFO: Artiklar som inte är beställda garanteras inte publicering. Respektive skribent ansvarar för innehållet, då artiklarna inte redigeras innan publicering. Publicerade artiklar ersätts.


Reflektioner på Luleåbiennalen 2024

Publicerad 2024-07-1

Luleåbiennalen ägde rum från 2 mars till 26 maj 2024 på olika platser i Norrbotten, bland annat i Luleå, Boden och Kiruna. Jag anlände till Luleå flygplats den 10 maj. När jag anlände gick jag direkt till Konsthallen Kulturens Hus för att besöka en av utställningarna där. Årets tema, “On the Threshold of 1:1”, curaterad […]

12 Dörrar till och från makten

Publicerad 2024-07-1

Från ett nyvaket, grönt och blommigt landskap i Östergötland i maj 2024, reser jag till ett grått Norrbotten som fortvarande sover under tjock lager av gammalsnö. Resmålet är Luleåbiennalen 2024. Jag läser på lite innan min resa; Luleåbiennalen är en konstbiennal som initierades 1991 och är Skandinaviens äldsta, den drivs av Konstfrämjandet sedan 2018. Årets […]

Ny konstsalong. Från tanke till verklighet

Publicerad 2024-06-14

Den 21 september i år öppnas dörrarna till Kronans Höstsalong i Galleri Kronan, Norrköping. Utställningen visar antagna verk av konstnärer från Småland och Östergötland och kommer att pågå fram till den 20 oktober, 2024. Jurybedömda konstsalonger under höst och vår är relativt vanligt i konstvärlden och ses som ett trevligt inslag i det lokala konstlivet […]

Intervju med konstnärerna Mika Liffner och Anna Märta Danielsson om deras arbete med Blicka mot Blacka

Publicerad 2024-05-8

”Tid för platsen att få omsorg och uppmärksamhet” Anna Märta Danielsson (A) och Mika Liffner (M) I samtal med Louise Johansson Waite, konstkonsulent vid Östergötlands museum. Syftet med projektet har varit att undersöka hur konstnärligt arbete kan fungera som resurs och förändringsverktyg i gestaltad livsmiljö. Hur har ni tagit er an det? M: Jag tyckte […]

Samtidskonstdagarna 2023 – Vilken roll har vi för att samtidskonsten ska kunna fortsätta att spela en viktig roll?

Publicerad 2023-12-15

Samtidskonstdagarna var en kombination av samtal, erfarenheter från fältet och workshops i syfte att stödja konstscenen arrangerade av Statens konstråd. Dagarna arrangerades i år i Malmö den 25-27 oktober. Att besöka ett antal utställningar var en del av evenemanget tillsammans med att möta myndigheter i Sverige och övriga Norden med konstfokus. Tillsammans med andra finansiärer […]

Skärblacka – en helt vanlig bruksort, olik alla andra

Publicerad 2023-12-13

Skärblacka är en helt vanlig bruksort. Här finns en fabrik, människor i reflexvästar, pizzerior, A-traktorer, skola.. här finns också ett rikt föreningsliv, musik, idrottsklubbar, matkultur med allt från Nobelmiddagsmenyer till reggae-bakverk och cocosbollar. Här lever berättelser om ett samhälle som glömts bort av kommunpolitiker bredvid berättelser om eldsjälar som ger allt för laget, ungdomarna, orten. […]

I förgrunden står ett verk av Guadalupe Maravilla, i bakgrunden syns Outi Pieskis verk Guržot ja guovssat/Spell on you!

Textila spår i Göteborgs konstbiennal

Publicerad 2023-12-6

Det är biennalens sista helg när jag reser till Göteborg. Under mitt besök konstaterar jag att det finns flera textila verk i årets upplaga. Eftersom jag själv är verksam inom det textila fältet faller det sig naturligt att visa upp just den delen av biennalen. Göteborgs konsthall är den första utställningsplatsen jag besöker. Längst in […]

The Silent Group – en frilansande konstnärs upplevelse av Samtidskonstdagarna i Malmö 2023

Publicerad 2023-11-23

Jag hoppar av tåget i Malmö, det regnar lätt. Vattendroppar på mitt ansikte gör mig piggare efter den sömnlösa natten och resan. Hittar Moriska paviljongen och blir imponerad över så många deltagare. Jag känner inte igen så många. Redan då och innan man går in i föreläsningssalen ska man välja morgondagens workshop, ett svårt val! […]

Om konstverket Jabba av Maria Jerez på GIBCA 2023

Publicerad 2023-11-17

Jag besöker Röda Sten Konsthall i Göteborg under konstbennialen Forms of the Surrounding Futures. Konstverket jag fastnar mest för heter Jabba och konstnären Maria Jerez och är från Spanien. Konstverket är en textil installation som animeras med hjälp av ljud, rök, ljus, och form. Den är i skepnaden av en stor fantasivarelse. Konstnären har skapat […]

Förändringsverkstan, utbildningsplats-digitalt

Publicerad 2023-03-22

Inledningsvis svarade jag på de frågor som medföljde anmälan. Den fjärde frågan fick mig ett steg vidare i den redan nu påbörjade processen. Frågan löd: I vilken utsträckning handlar din utmaning om strukturer och strukturella processer? Det gav mig insikten att kunna resonera med skilda utgångspunkter och även kunna se mitt arbete från olika perspektiv. […]

Utlysning- konst och gestaltad livsmiljö i Skärblacka

Publicerad 2023-03-18

Utlysningen Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö vänder sig till konstnärer verksamma i Östergötland som vill genomföra ett lokalt förankrat projekt som identifierar hur konstnärliga metoder och medskapande processer kan bidra till att stärka samhällets gemensamma rum. Pilotprojektet är det första i sitt slag i Östergötland och utlysningen görs av Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum. […]

STAFETTEN EN ANNORLUNDA UTSTÄLLNINGSFORM

Publicerad 2023-02-24

Vad händer om en konstinstitution inte själv får välja konstnär att ställa ut?
Om konstnärer själva utser sina kollegor som efterföljare på museum, kommer då andra konstnärer att visas? Kommer andra konstnärliga uttryck att komma fram, än om intendenter på museet väljer utställare?
Förmodligen kommer konstnärer som inte annars skulle få möjlighet att ställa ut på museum att visas om urvalet kommer utifrån konstnäshåll. Stafetten som pågått på Östergötlands museum sedan 2006 visar på det.

Att gå på kurs i projektutveckling och medskapande ledarskap

Publicerad 2023-02-16

Att gå en kurs i projektutveckling genom deltagarorienterad verksamhet. Elizabeth Carlsson berättar om Statens Konstråds kurs, Förändringsverkstan som hon deltog i och hur det utvecklar hennes projekt.

AI och bildkonstnärernas död?

Publicerad 2023-01-27

AI, artificiell intelligens är numera att räkna med inom textskrivning och kanske även inom konstutövande. Är det ett hot mot konstnärernas möjlighet till utkomst och verksamhet? Det frågar sig konstnär Anton B Grabowska. Han testade att göra “konst” med AI. Läs mer om hans test och tankar kring AI och dess möjligheter och faror för konstnärers arbete.

Konstnärsbesök hos Eva Vogel Rödin

Publicerad 2023-01-2

Paris i Östergötland och i Frankrike
Hur slumpen gör att ett konstprojekt blir något helt annat än som först var tänkt.
Pandemin gjorde det svårt att genomföra ateljévistelsen i Paris i Frankrike för Eva Vogel Rödin, vilket ledde till att leta efter Paris på närmare håll.

KULTURFÖRGRENINGEN UGGLAN – vad hände? Ett dada-inspirerat cabaretistiskt spektakel!

Publicerad 2022-10-25

Vid invigningen av utställningen Äggröra Karamellmåleri och plåthårt, på Norrköpings konstmuseum, i oktober -22, var Kulturförgreningen Ugglan inbjuden att förhöja vernissagedagen. Utställningen visar delar av östgötsk konst under de senaste 100 åren.
Linn Marie Carlehed från Kulturförgreningen Ugglan, tog över invigningen och överraskade publiken med ett annorlunda tal om, ja, om vad?

SAMLINGARNA LYFTER KONSTNÄRSKAP UR GLÖMSKAN

Publicerad 2022-06-29

Allt har hänt. Östergötlands museum har vaknat ur sin Törnrosasömn och upptäckt sig förvandlat. Likaså omvärlden. Norrköpings Konstmuseum har djärvt stuvat om i samlingarna.
En helt ny konsthall, Ståhl Collection, har sett dagens ljus. Alla bygger de på privata personers samlingar och, i de förra fallen, på donationer.
Vi ska alla dö. Men ska vi alla glömmas? Vad räknas som konstsamling, vad är skillnaden mellan museikonst och hemmakonst – och vill alla konstnärer hamna på museum?
Läs Ann-Charlotte Sandelins artikel om offentliga och privata samlare av konst!

MONUMENT MOMENTS eller LAST MAN STANDING?

Publicerad 2022-05-24

Vad har monumentet för betydelse i samhället? Stina Opitz skriver om monument som raserats och nya som blivit till. Är lösningen på förlegade monument att rasera dem eller att göra nutida konst-kommentarer till monument?

OM ANALYS OCH KRITIK AV KONST

Publicerad 2022-04-4

Om vikten av konstkritik skriver Sievert Sjöberg. Konstkritiken ställer konsten i relation till det som andra konstnärer producerat eller till hur den står sig rent konstnärligt även i var kvalitéerna ligger. Tillvaron är översållad av bilder, som ibland kallas konst. Därför måste det finnas kritiker som är skickade för uppgiften att i analytiska texter gå den verkliga konstens ärenden.

KONSTNÄRSMYTEN SOM SPRACK

Publicerad 2022-03-9

Häromdagen när jag såg pjäsen RED om amerikanske målaren Mark Rothko på SVT, tänkte jag på vilken utmärkt representant han var för myten om den store konstnären. ”I det ögonblick deras pensel träffade duken föddes världen”- så stor var deras gärning. Därmed blev de förklarade som gudalika och gudomlighetsmyten smittade av sig och la sig som en tät dimma även över västerlandets övriga manliga konstnärer med stora gester. Kompromisslösa satt de i sina elfenbenstorn, ofta machomän med ointresse för allt annat än sina egna heliga verk sades det. Med tiden rika som troll men ändå andliga.

Konst för och med barn

Publicerad 2022-02-23

Konstpedagogik har fått ny tyngd då barnkonventionen blivit lag i Sverige.
Eller har den det?
Mika Liffner konstnär och pedagog skriver här om hennes erfarenheter av att arbeta med konst med barn.
Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter. Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Men har barnkonventionen nått ner i verksamheterna?

Konstens tröst, självförsvar och slut

Publicerad 2022-01-25

Läs Peter Menzels artikel där han reagerat på Ella Tillemas utställning på Konsthall Passagen i Linköping. Frågan om konstens mening menar Menzel ställs på sin spets i utställningen “Ge mig ett vapen som fungerar”. Menzel frågar om konst som inte gör motstånd kommit till vägs ände?

DE UNGA KONSTNÄRERNA

Publicerad 2022-01-12

Att inte släppa in de unga konstnärerna i finrummet är som att inte släppa in praktikanter i fikarummet.
I fikarummet sker de hemliga överenskommelserna, det är där de viskande kulturerna sätts, som sedan ordlöst formar resten av arbetsplatsen, skriver Anton Bergström Grabowska i den här artikeln.
Han beskriver de höga trösklar som finns inom konstvärlden, där unga konstnärer ofta har svårt att komma in i gemenskapen.
Han vill att vi släpper in en ny generation, inte för att ta över, eller för att ta bort, utan bara för att lägga till.

SKILLNADEN MELLAN KC OCH SK KAN PÅVERKA DEMOKRATIN!

Publicerad 2021-11-17

Konstnär Sahar Burhan, belyser i sin artikel olika kryptiska förkortningar för organisationer inom konstområdet. Dessa gör det svårare för konstnärer av utländsk bakgrund att kunna hitta rätt bland konstnärsorganisationer. En av de trösklar som gör det svårare för konstnärer som inte är infödda, eller gått utbildningar i landet att fullt ut delta som yrkesverksamma i kultursverige.

KONSTNÄRER BEHÖVER KONSTNÄRER!

Publicerad 2021-11-2

Som konstnär har man ofta mycket kunskap inom vissa tekniker och viss produktion inom konstområdet. Men allt man ställs inför i sin verksamhet kan man inte genomföra själv. Man har inte alla verktyg och all kunskap som enskild konstnär. Här är en lista på underleverantörer inom fältet. Det är både inom konstnärskåren och andra företag som konstnärer rekommenderat för uppdrag.

HÄR SKULLE JAG VILJA BO!

Publicerad 2021-10-4

Stefan Hammenbeck skriver om frågan var man helst vill bosätta sig. Är det intressant att sätta ner bopålarna där kulturmånen är mager? Kanske inte för en kulturintresserad?
Han visar på konstföreningarnas betydelse för konsten, konstnärerna och samhället. Samt den stora minskning av antalet konstföreningar som skett de senaste 20 åren.

Hertha Hillfons skulptur “Huckle”

Publicerad 2021-09-13

I Mailis Stensmans essä beskriver hon Hertha Hillfons skulptur “Huckle”, vilket är en keramisk skulptur. Verket Huckle lämnade Hertha Hillfon som ett receptionsstycke till Konstakademin, då hon antogs till Kungliga Akademien för de fria konsterna. “Huckle” ställdes ut på Konstakademin bland övervägande manliga konstnärers mer traditionella konst.
Det är nu hundra år sedan Hillfon föddes, hon var en pionjär inom skulptural keramik och efter hennes död 2013, arbetade en förening för att bevara hennes ateljé i Stockholm, vilket inte lyckades.
I höst kommer en ny bok ut om Hertha Hillfon och hennes konstnärskap, av Mailis Stensman.

SÖDERKÖPINGS POESIFESTIVAL 20 – 21 aug 2021

Publicerad 2021-08-23

Mika Liffner är en välkänd bildkonstnär. Axel var hennes morfar. Inför festivalen fick hon en förfrågan av kulturgurun Mats Granberg (festivalens projektledare), om hon kunde tänka sig att under en programpunkt samtala med honom om Axels diktargärning. Hennes motförslag blev att hon kunde tänka sig att tolka några av hans dikter, via sitt eget konstnärskap. Det utmynnade i att hon skapade tio målningar, inspirerade av dikter från urvalssamlingen ”Röstprover” från 1984. Sievert Sjöberg besökte poesifestivalen i Söderköping och skriver om mötet mellan konst och poesi.

Carsten och konstkritiken

Publicerad 2021-08-11

Flera artiklar publicerade här behandlar konst- och kulturkritiken som sådan och medias behandling av konstkritiken. Här är ett inlägg av Bo Borg konstkritiker och skribent.
– Det finns olika sätt att jobba som konstkritiker. Ett är att försöka beskriva kritikerns egen upplevelse i mötet med verket och låta den ligga till grund för hans eventuella värdering… Tanken är att konstnärens avsikter med verket (de kallas ibland för produktionspoängen) är en sak. Och att betraktarens och kritikerns är en annan (det kallas ibland konsumtionspoängen). Båda kan vara viktiga. I den här texten förs tanken fram att det är bra om var sköter sitt, d v s att konstnären sköter konsten och kritikern kritiken.

Honest art

Publicerad 2021-07-16

Ärlig konst gör man enbart för sig själv. Allt annat är propaganda. Bildinlägget av Wolfgang Peter Menzel bygger på konstnären Christos citat från 2019. Honest art You only make for Yourself.

Non-fungible tokens

Publicerad 2021-07-6

Här kan vi läsa om den nya konsttrenden NFT. Non-Fungible tokens som Anton Bergström Grabowska skriver om. Digital konst som har sin egen betalkanal för kryptovalutor, via ett smart contract på en blockkjedja. Låter det svårt så läs här. Finns även en artikel i senaste Konstnären om fenomenet NFT.
Kan NFTs vara en väg att skapa mer liv till konsten genom att fler verk, frågar sig Anton.
Kan även de digitala, nu kan göras unika? Han kopplar det till Sievert Sjöbergs artikel om unicitet av konstverk.
Det är något som Anton tycker vi bör samtala mer om.

Konstnärernas villkor under pandemin ger upphov till nya synsätt och tankegångar

Publicerad 2021-06-15

Under det gångna året har utställningshallar, museer och gallerier periodvis haft begränsade öppettider, eller varit helt stängda, på grund av restriktionerna under pandemin. För många bildkonstnärer har det varit nödvändigt att ta andra vägar att visa sin konst på, samt att söka olika stöd eller bidrag.
Agneta Östlund skriver här om utställningslösningar och villkor, i flera kommuner i Östergötland.

Önas förgyllda ensamhet

Publicerad 2021-06-8

Till invigningen av Dekadansbanan 2020 på kulturreservatet Öna, skrev Mats Granberg “Önas förgyllda ensamhet”.
Texten som inte tidigare är publicerad, är aktuell i och med utställningen “Ursprung: Öna” som visas på Verkstad konsthall i Norrköping. Utställningen pågår till och med den 13 juni och är en del av Östergötlands museums Öna Residency project.

Öna Residency Project, från testpilot till grymt konstprojekt

Publicerad 2021-06-1

Dekadansbanan öppnade för allmänheten på Önadagen den 2 maj 2020. Önadagen är ett återkommande arrangemang på kulturreservatet Öna som ingår i Östergötlands museum.
Dekadansbanan kom ur ett gemensamt projekt mellan de konstnärer som deltog på Öna Residency Project.
Installationen stod ganska tom på besökare under Önadagen, på grund av pandemin och inga program kunde genomföras.
Ett år senare görs ett nytt försök att ge liv åt Dekadansbanan i samarbete med Verkstad konsthall i Norrköping.
Dels med den gemensamma utställningen Ursprung: Öna och dels med en digital katalog med enskilda verk.
Visas på Verkstad konsthall Norrköping, mellan 5 juni till och med 13 juni 2021 och på www.dekadansbanan.se

Farkost Himmelsfärd

Publicerad 2021-05-21

Farkost Himmelsfärd, heter ett omdebatterat verk av Marja-Leena Sillanpää vid ett seniorboende i Stockholmstrakten.
Här är konstnär Wolfgang Peter Menzels inlägg i den debatt som skapats i media.
“Synd att det för de flesta verkar handla om en kista, i synnerhet för de boende, vilket är förståeligt, fastän konstnärens verk är som en sockel, att ligga på – inte i”.

Kritiken kapitulerar och dödstädar

Publicerad 2021-05-21

Artikel av Mats Granberg som reflekterar kring Marja-leena Sillanpääs verk “Farkost Himmelsfärd”. Ett offentligt konstverk placerat i Finnboda utanför Stockholm, vilket består av fundament i granit. Ett verk som blivit omdebatterat i press den senaste tiden. Mats Granberg beskriver det som socklar som man kan sitta eller sträcka ut sig på som om de vore hållplatser att vila i.

Stiltje på gräshavet – Himmelstalund och Skulpturparken

Publicerad 2021-05-11

2021 är tillgången till konst på museer och gallerier stängd. Vad som återstår är den öppna konsten, den offentliga konsten. Jag ser hela staden, i mitt fall Norrköping, som en utställning. Andra delen i Mats Granbergs konstvandring i Norrköping under pandemiåret. Artikelserien kallas NU21.

Idyll och realism under exploatering – Industriområdet Sylten, Norrköping

Publicerad 2021-05-10

Just nu är tillgången till konst på museer och gallerier stängd. Konsten förvägras oss. Vad som återstår är den öppna konsten, den offentliga konsten. Jag ser hela staden, i mitt fall Norrköping, som en utställning. Så inleder Mats Granberg sin vandring i Norrköping och skriver om konsten i vår närhet. Del ett av två i artikelserien som heter NU21.

Sista blicken på Konstforum i Norrköping

Publicerad 2021-04-21

Ann-Charlotte Sandelin skriver om sista utställningen på Konstforum i Norrköping.
Här slutar en konstutställningstradition som varat, i stenhuset på Saltängsgatan 19, ända sedan 1964.
Om Konstforum får en fortsättning på någon annan plats i kommunen är i dagsläget osäkert.

Konstkritikens vara eller icke- vara

Publicerad 2021-04-12

Christer Fällman, konstkritiker och fd konstansvarig i Linköpings kommun, skriver i artikeln om konstkritikens ställning från dess start med Diderot på 1700-talet, till dagstidningarnas kulturkritik idag. Sedan 1980-talet har utrymmet för bevakning av kultur i media minskats och ofta görs reportage i stället för ingående analys av kulturföreteelser.

Konst som kommunikationsstrategi

Publicerad 2021-04-6

Wolfgang Peter Menzels bildinlägg är en kommentar till KRO:s tidning Konstnärens nummer 1, 2021.
Ett genomgående tema i tidskriften är digitalisering/virtualisering inom konsten, vilket till stor del påskyndats av pandemin.

Norrköpings första konstrunda

Publicerad 2021-03-29

Lotta Sandelin kulturskribent, rapporterar från Norrköpings första konstrundas gemensamma utställning på Nedre Spiralen som pågick mellan 22 och 28 mars 2021.
Där Norrköpings konstnärer bjudit in Ung Konst Öst:s unga konstskapare att delta.

Om att bemöta konst

Publicerad 2021-03-22

Sievert Sjöberg kulturskribent, behandlar konstnärers roll och förutsättningar i artikeln. Nya uttryck tillkommer, till exempel digital konst. Artikeln belyser vikten av konstverks unicitet på en konstmarknad. Vidare beskrivs konstens betydelse i samhället och vikten av att förmedla konsten till en allmänhet, där har media ett stort ansvar.

Digitaliseringens pandemi

Publicerad 2021-03-8

Under pandemiåret har inte bara möten, kurser och workshops flyttats till skärmen, utan även utställningar och själva konsten.
Louise Waite, konstnär i Östergötland, skriver om digital konst som en konst i utveckling.
Både förmedling av traditionell konst tex från institutioner och själva konstutövandet har blivit mer digitalt.
Det digitala formatets möjligheter och tillkortakommanden utvecklas i artikeln.

Konsten i ett geopolitiskt perspektiv

Publicerad 2021-02-22

Christer Fällman skriver i essän Konsten i ett geopolitiskt perspektiv – ”där konstnärer finns, där finns konsten”.
Konsten är global men har centrerats till storstäder, där utbildningar och marknader för konst finns.
Ser vi en trend att konstnärer skapar sin verksamhet på landsbygden där det är lätt att hitta platser att arbeta, bo och verka?

Samtala om konst, behövs det?

Publicerad 2021-01-18

Konst kan vara i stort sett vad som helst men hur förhåller sig den enskilda individen till den samtida konsten, är var och en verkligen medveten om sin konstsyn, att det kan räcka att bli berörd av konst eller ta reda på varför den eventuellt provocerar och att det inte enbart handlar om att tycka eller att försöka förklara den. Så skriver Isabel Cantzler i sin artikel om vikten att samtala om konst.

Samtal i absolut mörker

Publicerad 2020-01-13

Ett personligt intryck av ett verk vilket bygger på deltagande, skriver konstnär Mattias Hofvendahl om.
Verket ”SAMTAL – ett samtal i absolut mörker” genomfördes på Jönköpings läns museum den 6 mars 2019. Det är ett verk av Frida Sandström i samarbete med Viktor Sandström. Verket producerades ursprungligen av Skogen i Göteborg och har även presenterats på Skogen, Göteborgs konsthall och på DOCH – Stockholms konstnärliga högskola.

Workshop: Ideas on wheels

Publicerad 2019-11-7

Konstnär Mattias Hofvendahl skriver om att arbeta enligt utvecklingsmodellen “Ideas on wheels”. Metoden redovisades som en workshop på konferensen Folk och Kultur (2018).
Ideas on weels är en metod för att utveckla konstprojekt och sociala projekt.
Metoden är framtagen av Subtopia (Botkyrka, SE), Platoniq (ES) med finansiering från European Cultural Foundation (NL) och licenserad under cc-by-sa 2.0. Torsdagen den 7 februari 2018 deltog jag i en workshop för prova på att arbeta enligt utvecklingsmodellen Ideas on wheels.

Har du något du vill skriva om?

Vill du publicera en artikel här? Maila till louise.waite@ostergotlandsmuseum.se