AI och bildkonstnärernas död?

Publicerad 2023-01-27 AI, artificiell intelligens är numera att räkna med inom textskrivning och kanske även inom konstutövande. Är det ett hot mot konstnärernas möjlighet till utkomst och verksamhet? Det frågar sig konstnär Anton B Grabowska. Han testade att göra "konst" med AI. Läs mer om hans test och tankar kring AI och dess möjligheter och faror för konstnärers arbete.

Inför den här artikeln så valde jag att testa på ett numera välanvänt och välkänt program för att skapa just bildkonst i AI. (AI är förkortning av Artificiell Intelligens) Ett program som heter DALL·E. Jag skapade totalt fem bilder samtidigt som jag spelade tv-spel. Kvalitén på bilderna är för mig ointressanta i just denna kontext. Men att jag kunde göra detta samtidigt som jag gjorde något annat och under mindre en 30 minuter får mig att vilja ställa fler frågor. Särskilt en.

Är det här början till bildkonstnärernas död?

Ai genererad konst

AI konst, även kallat beräkningskonst (enkelt översatt från computational art) är ett relativt nytt fenomen men man kan hitta experiment mellan konstnärer och datorer redan på 60 och 70 talet. Några exempel är konstnärer som John Whitney och Vera Molnar som tidigt använde datorprogram och kodning för att skapa bildkonst. John Whitney skapade abstrakta animationer genom att han använde ett program som han hade skapat själv. Vera Molnar använde en Plotter (En slags skrivare för att skriva ut vektorgrafik från en dator) för att skapa geometriska former.

På senare år har AI konsten tagit ordentligt med fart, särskilt senaste tiden tack vare framgångar när det kommer till teknologi och den ökade tillgängligheten av kraftfull hårdvara och mjukvara i datorer. Det finns många olika typer av AI konst t.ex. “generative art” som använder algoritmer för att skapa nya bilder/animationer eller “evolutionary art” som använder genetiska algoritmer för att skapa bilder/animationer.

 

 

AI genererad abstrakt konst

“An abstract oil painting with a dark blue dot on a white canvas”

Anton x DALL·E

Human & AI

 

För att göra artikeln aningen mer spännande så valde jag att använda en annan AI som kallas för ChatGPT och ställa frågan “Can you argue for a reason that AI should take the jobs from human artists?”. Jag lägger en länk om ni vill läsa mer om denna men kort så är det en AI som du som person kan kommunicera med om allt möjligt, från vilket pålägg som är godast på rostat bröd till vad som är livets mening. Svaret jag fick var detta:

There are several reasons why AI could be considered to take jobs from human artists:

  1. Efficiency: One of the main advantages of AI is its ability to work quickly and efficiently. AI algorithms can generate art much faster than human artists, which could make it more cost-effective for companies and organizations to use AI-generated art in their projects.
  2. Consistency: Another advantage of AI is that it can produce art that is consistent in quality and style. This can be beneficial in certain industries, such as advertising, where consistency is important in creating a brand image.
  3. Innovation: AI has the potential to create art that is not possible for human artists to create. AI algorithms can generate art based on input data, such as text or images, that a human artist would not have considered or would have been impossible to create. This could open up new possibilities for art and design.
  4. Versatility: AI can be programmed to generate art in a variety of styles and mediums, which could increase the range of options available to organizations and companies looking to use art in their projects.
  5. Scalability: AI can create a large amount of art in a short period of time, which could be useful in certain industries, such as video games or animation, where a large number of assets are required.

En AI genererad bild efter en konstnärs instruktioner av ett svenskt landskap.

“An impressionist oil painting of a Swedish Lake”

Anton x DALL·E

Human & AI

 

Visst kan det vara sant att den konstskapande AI:n kan ha ett stort intryck på konstvärlden men vi får inte glömma att det fortfarande är ett verktyg som används av en människa. Den har fortfarande inte samma emotionella och kreativa sidor som en människa. AI genererad konst kan vara oerhört detaljerad och realistisk men den saknar fortfarande det personliga finliret och den emotionella kontakten mellan en konstnär och ett verk.

Utöver detta så upplever jag att användningen av AI för att skapa konst är i sin barndom, det är inte solklart hur konstvärlden kommer utvecklas ihop med den. Det kan mycket väl bli så att AI genererad konst endast ses som ett intressant nytt medie mer än att det innebär döden för bildkonstnären.

 

“This Is The World Now. Logged On, Plugged In, All The Time.” — John Connor

 

AI genererad bild från konstnärs beskrivning.

“A traditional Japanese painting”

Anton x DALL·E

Human & AI

 

Artikel skriven av Anton Bergström Grabowska och ChatGPT

Bilder av Anton Bergström Grabowska och DALL·E

Dela