Ansökan & info

Bli en del av konsten i Östergötland

Är du verksam som professionell konstnär, konsthantverkare, designer eller slöjdare i länet och vill bli presenterad på webbsidan Konst – Form – Design i Östergötland? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse.  I formuläret skriver eller kopierar du in dina meriter eller CV från konstområdet och anger en e-postadress för återkoppling. Inval sker två gånger om året, i maj och i oktober. En jury inom bild- och formområdet analyserar ansökningarna och besked ges per e-post.

Kriterierna bygger på medlemskriterierna från Konstnärernas Riksorganisation – KRO, KiF och Svenska Designers, samt Arbetsförmedlingen Kulturs kriterier för service till etablerade kulturarbetare. Om din intresseanmälan blir antagen, skickas dina inloggningsuppgifter via e-post. Blir du inte invald är du är välkommen att söka igen när du uppdaterat dina meriter. Unga som ännu inte har de formella meriterna är varmt välkomna att ta del av Ung Konst Östs verksamhet.

Kriterier för bild- och formkonstnärer och konsthantverkare
Med examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning är du direktmeriterad. Saknar du högre konstnärlig utbildning kan du söka på meriter. Du ska då uppfylla minst 4 av nedanstående 8 punkter.

  • Medlemskap i KRO eller KiF, KC-Mitt.
  • Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum.
  • Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum.
  • Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
  • Utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • I egenskap av konstnär/konsthantverkare ha erhållit stipendium från stat, landsting, kommun, eller erhållit annat enskilt konstnärsstipendium.
  • Att på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-7 påvisa att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, som t.ex. konstprojekt, konsultuppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning som är relevant för området.