Ansökan & info

Bli en synlig del av konsten i Östergötland

Är du verksam som professionell konstnär, konsthantverkare, designer eller slöjdare i länet och vill bli presenterad på webbsidan Konst – Form – Design i Östergötland? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse.  I formuläret i ansökan skriver eller kopierar du in dina meriter eller CV från konstområdet och anger en e-postadress för återkoppling. Inval sker två gånger om året, i maj och i oktober. En jury inom bild- och formområdet analyserar ansökningarna och besked ges per e-post.

Sista ansökningsdagen att skicka in sin ansökan för jurybedömning är årligen:

30 april och 30 september.

För yrkesverksamma kulturskapare använder vi Region Östergötlands, Statens Kulturråd och Arbetsförmedlingen Kulturs definition för verksam inom  bild- och form.
Det innebär att du som kulturskapare antingen har en högre konstnärlig utbildning inom ditt konstområde, exempelvis från konsthögskolor inom Sverige eller motsvarande utbildning i andra länder, eller att du huvudsakligen varit yrkesverksam inom konstområdet.

Om du inte har någon högre utbildning, eller om det har gått mer än tre år sedan du avslutade din utbildning, ska du under de tre senaste åren huvudsakligen ha arbetat återkommande inom yrket och/eller haft betalda uppdrag/engagemang som visar att du är yrkesutövande inom området.

 

Är du autodidakt yrkesverksam konstnär/konsthantverkare behöver du ha uppfyllt minst 3 av 4 av följande kriterier under de senaste fem åren:

  • fått statligt, kommunalt, regionalt eller annat enskilt konstnärsstipendium
  • utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö
  • deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall eller etablerat galleri
  • inköpt eller registrerad av stat, region, kommun, stad eller annan offentlig institution

Om din intresseanmälan blir antagen, skickas dina inloggningsuppgifter via e-post.
Blir du inte invald är du är välkommen att söka igen när du uppdaterat dina meriter.
Unga som ännu inte har de formella meriterna är varmt välkomna att ta del av Ung Konst Östs verksamhet.