Konstkonsulent

KOMMANDE PROGRAM & UTLYSNINGAR

24/4 WORKSHOP: Grafikworkshop med Agneta Östlund 

Var med i utbudskatalogen BARNKULTUR ÖST! Skicka in din intresseanmälan senast 3 maj, 2024!

Konstkonsulenten i Östergötland – med uppdrag att sprida, stärka och förmedla konsten i Östergötland

Uppdraget för konstkonsulenten innebär framförallt att sprida kunskap och intresse för konst i länet. Konstkonsulenten har ett regionalt uppdrag som är förlagt på Östergötlands museum. Arbetet inriktas på att stärka konstens roll i regionen, förmedla kunskap om konstområdet till kommuner och föreningar och att arbeta konstfrämjande för barn, unga och vuxna. Konstkonsulenten har kunskap om regionens verksamma bild- och formkonstnärer, anordnar möjligheter för fortbildning för utövare samt förmedlar uppdrag till eller kontakt med konstnärer för skapande skoluppdrag och andra konstrelaterade uppdrag.

Nätverk för samverkan
Konstkonsulenten administrerar tillsammans med strategen för bild- och formfrågor på Region Östergötland ett nätverk med regionens kommuner kring regionala konst-frågor. På det nationella planet arbetar konstkonsulenten inom Konstkonsulenterna i Sverige, en nationell förening som arbetar för att stärka konstens roll genom att förmedla ett lokalt och regionalt perspektiv till de statliga myndigheterna. Arbetet bedrivs nationellt för konstnärers villkor inom en lång rad områden, som Mu-ersättning, 1 %-regeln för offentliga gestaltningar i kommuner och landsting, gestaltande livsmiljö och konstpedagogik i samverkan med nationella institutioner, nämnder och organ.Ungas skapande
För ungdomar i länet som är intresserade av konst och skapande finns Ung Konst Öst. Unga kreatörer i länet får information om workshops med konstnärer och konstinstitutioner i länet där de kan utveckla sitt skapande, och genom erbjudanden om olika utställningar får de möjlighet att visa sin konst. Genom sociala plattformar och olika ungdomsråd ges stor möjlighet för unga att påverka utformningen av verksamheten. Under år 2020 blev Ung Konst Öst genom Östergötlands museum beviljats stöd av Kulturrådet för ett treårigt utvecklingsprojekt i länet. Ung Konst Öst har sedan blivit en permanent del av museets verksamhet.

Plattformar för samverkan
Webbsidan Konst-Form-Design i Östergötland, ostgotakonst.se, är den gemensamma plattformen för länets konstnärer, formgivare, designers, konsthantverkare och slöjdare att marknadsföra sig på. Sidan samlar även information om regionens konstnärsföreningar och konstrundor. Sidan har funnit sedan 2009 med stöd av Region Östergötland, och under 2020 uppdateras den med ny form och nya funktioner.

Facebook finns även en grupp med samma namn. Där förmedlas uppdrag, utlysningar, utställningar och konstnärer kan tipsa varandra samt debattera kultur och konst.

Foto: Niclas Fasth

Foto: Niclas Fasth

Konstkonsulent i Östergötland är Louise Johansson Waite och går att ni via mail på louise.waite(@)ostergotlandsmuseum.se