Välkommen till konsten i Östergötland!

Här bor konsten i länet. Konstnärer, konstrundor, konstnärsföreningar, den unga konsten och diskussionen om konsten – länskonstkonsulentens uppdrag är att stärka, sprida och förmedla konsten i Östergötland, och den viktiga platsen utöver i det fysiska mötet finner du just här.

  • Lär känna bild- och formkonstnärer i regionen och utforska deras verksamhet. Sök utövare via namn och ort, eller via teknik och arbetsområde.
  • Hitta lokala och regionala konstnärsföreningar, där utövare i kollektivverkstäder och ateljéföreningar samlas.
  • Följ Ung Konst Öst – verksamheten för unga kreatörer mellan 13 och 25 år inom bild- och formområdet. Ta också del av deras skapande på Instagram.
  • Ta del av artiklar av frilansande skribenter och konstnärer, som produceras särskilt för Konst-Form-Design i Östergötland.

Sök användare

Sök efter:
Senast aktiva medlemmar
Konstkonsulent

Konstkonsulentens uppdrag innebär framförallt att sprida kunskap och intresse för konst i länet, enligt Kulturrådets riktlinjer för konstkonsulentuppdraget. Arbetet inriktas också på att stärka konstens roll i regionen och att främja mötet med konst för och skapande med barn, unga och vuxna.

Jag, Lena Wiklund började arbeta som konstkonsulent 2004 på Östergötlands länsmuseum.

Läs mer →
Artiklar
2021-10-04

HÄR SKULLE JAG VILJA BO!

Stefan Hammenbeck skriver om frågan var man helst vill bosätta sig. Är det intressant att sätta ner bopålarna där kulturmånen är mager? Kanske inte för en kulturintresserad?
Han visar på konstföreningarnas betydelse för konsten, konstnärerna och samhället. Samt den stora minskning av antalet konstföreningar som skett de senaste 20 åren.

2021-09-13

Hertha Hillfons skulptur “Huckle”

I Mailis Stensmans essä beskriver hon Hertha Hillfons skulptur “Huckle”, vilket är en keramisk skulptur. Verket Huckle lämnade Hertha Hillfon som ett receptionsstycke till Konstakademin, då hon antogs till Kungliga Akademien för de fria konsterna. “Huckle” ställdes ut på Konstakademin bland övervägande manliga konstnärers mer traditionella konst.
Det är nu hundra år sedan Hillfon föddes, hon var en pionjär inom skulptural keramik och efter hennes död 2013, arbetade en förening för att bevara hennes ateljé i Stockholm, vilket inte lyckades.
I höst kommer en ny bok ut om Hertha Hillfon och hennes konstnärskap, av Mailis Stensman.

2021-08-23

SÖDERKÖPINGS POESIFESTIVAL 20 – 21 aug 2021

Mika Liffner är en välkänd bildkonstnär. Axel var hennes morfar. Inför festivalen fick hon en förfrågan av kulturgurun Mats Granberg (festivalens projektledare), om hon kunde tänka sig att under en programpunkt samtala med honom om Axels diktargärning. Hennes motförslag blev att hon kunde tänka sig att tolka några av hans dikter, via sitt eget konstnärskap. Det utmynnade i att hon skapade tio målningar, inspirerade av dikter från urvalssamlingen ”Röstprover” från 1984. Sievert Sjöberg besökte poesifestivalen i Söderköping och skriver om mötet mellan konst och poesi.

Se alla artiklar →