Välkommen till en dörr in till konsten i Östergötland!

Här kan du utforska aktiva yrkesverksamma konstnärer som finns i regionen och ta del av konstnärsdrivna initiativ så som konstrundor och konstnärsföreningar. Här finns även en plattform för den unga konsten och en möjlighet att läsa och lyfta reflektioner kring konstfältet idag.

  • Lär känna bild- och formkonstnärer i regionen och utforska deras verksamhet. Sök utövare via namn och ort, eller via teknik och arbetsområde.
  • Hitta lokala och regionala konstnärsföreningar, där utövare i kollektivverkstäder och ateljéföreningar samlas.
  • Följ Ung Konst Öst – verksamheten för unga kreatörer mellan 13 och 25 år inom bild- och formområdet. Ta också del av deras skapande på Instagram.
  • Ta del av artiklar av frilansande skribenter och konstnärer, som produceras särskilt för Konst-Form-Design i Östergötland.

Sök användare

Sök efter:
Senast aktiva medlemmar
Konstkonsulent

Konstkonsulentens uppdrag innebär att sprida kunskap och intresse för konst i länet, enligt Kulturrådets riktlinjer för konstkonsulentuppdraget. Arbetet inriktas också på att stärka konstens roll i regionen och att främja mötet med konst för och skapande med barn, unga och vuxna.

Läs mer →
Artiklar
2023-03-22

Förändringsverkstan, utbildningsplats-digitalt

Inledningsvis svarade jag på de frågor som medföljde anmälan. Den fjärde frågan fick mig ett steg vidare i den redan nu påbörjade processen. Frågan löd: I vilken utsträckning handlar din utmaning om strukturer och strukturella processer? Det gav mig insikten att kunna resonera med skilda utgångspunkter och även kunna se mitt arbete från olika perspektiv. […]

2023-03-18

Utlysning- konst och gestaltad livsmiljö i Skärblacka

Utlysningen Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö vänder sig till konstnärer verksamma i Östergötland som vill genomföra ett lokalt förankrat projekt som identifierar hur konstnärliga metoder och medskapande processer kan bidra till att stärka samhällets gemensamma rum. Pilotprojektet är det första i sitt slag i Östergötland och utlysningen görs av Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum. […]

2023-02-24

STAFETTEN EN ANNORLUNDA UTSTÄLLNINGSFORM

Vad händer om en konstinstitution inte själv får välja konstnär att ställa ut?
Om konstnärer själva utser sina kollegor som efterföljare på museum, kommer då andra konstnärer att visas? Kommer andra konstnärliga uttryck att komma fram, än om intendenter på museet väljer utställare?
Förmodligen kommer konstnärer som inte annars skulle få möjlighet att ställa ut på museum att visas om urvalet kommer utifrån konstnäshåll. Stafetten som pågått på Östergötlands museum sedan 2006 visar på det.

Se alla artiklar →