Konstnärernas villkor under pandemin ger upphov till nya synsätt och tankegångar

Publicerad 2021-06-15 Under det gångna året har utställningshallar, museer och gallerier periodvis haft begränsade öppettider, eller varit helt stängda, på grund av restriktionerna under pandemin. För många bildkonstnärer har det varit nödvändigt att ta andra vägar att visa sin konst på, samt att söka olika stöd eller bidrag

Under våren och hösten 2020 blev de flesta konstrundor i Mjölby, Vadstena, Rejmyre, Finspång, Söderköping, Åtvidaberg och Omberg inställda.

Medlemmarna i blandArt, Söderköping var snabba på att hitta alternativ till sin utställningsverksamhet. De flyttade helt enkelt ut den. Under hela sommaren 2020 visade de Å-art. En utställning där konstnärerna placerade sina verk i ån som flyter genom centrum.

Det fick en väldig uppmärksamhet och uppskattning…Ola Söderlund hade gjort ett par fötter som stack upp ur vattnet. De är nog de mest fotograferade fötterna från Östergötland, konstaterar Lars Malm, medlem i blandArt.

Till Å-Art erhölls ingen ekonomisk hjälp utan bekostades helt av de medverkande konstnärerna. Med ett annat projekt, Julkalendern, fick gruppen däremot ett bidrag från Region Östergötland samt en mindre peng från kommunen.

Vi placerade ut konstverken och lät de stå i skyltfönstren på 24 olika ställen. Vi hade tillverkat vitmålade lådor med sidenband och rosett runtom, och med belysning inuti. Sen, när det var lucköppning, öppnade vi framsidan på lådan, samtidigt som en liten jingle spelades upp. Vi öppnade varje numrerat paket för just den dagen. Vi fick inte annonsera klockslag eftersom folksamlingar skulle undvikas. Vi tryckte upp kartor som visade var de utplacerade verken fanns. Det blev så småningom en populär konstrunda och drog mycket folk. I det här projektet hade vi ett samarbete med Söderköpings-Posten, säger Lars.

Ett annat projekt som blandArt inte direkt var inblandade i, men som initialt började med ett målat elskåp med ett motiv föreställande gamla stadshuset av Ola Niklasson, utmynnade i en tävling öppen för alla, och arrangerades av EON och Söderköpings-Posten.

I Norrköping visades för första gången Norrköpings Konstrunda under helgen den 27 och 28 mars 2021. Tillsammans med KulTurPåHjul, KIFiN och Hallarna öppnade konstnärerna sina ateljéer på Plankgatan, Trädgårdsgatan och Tunnbindaregatan. En samlingsutställning med de medverkande konstnärerna samt Ung Konst Öst visades samtidigt i centrumgallerian Spiralen. Ansökan om bidrag från Region Öst för projektet har inlämnats, men i skrivande stund hade inget svar ännu erhållits.

Vi har Kulturnatten på hösten men vi behöver en konstrunda på våren. Jag var med och startade Mjölby konstrunda som nu har varit i 10 – 11 års tid, och tänkt samma tanke i Norrköping – att det är dags för en kvalitetsrunda i staden. En konsttriangel i centrum som är lätt att besöka, berättar Dani Slipicevic, initiativtagare och projektledare för Norrköpings Konstrunda.

Ett försök att tänka om och hitta nya sätt att exponera konst startades i Linköping, med Exposé 2020. Under tiden den 31 oktober till den 30 november kunde invånarna stöta på konstnärliga uttryck och idéer på oväntade platser. Ett projekt med tjugo utvalda konstnärer i samverkan med Linköpings kommun, Passagen Konsthall och med privata aktörer. Utställningen gick även att ta del av via digitala medier.

Vi startade det här projektet med tanke på att man inte kunde vara i lokal, men däremot skulle man kunna vara i stan. Det var kort varsel och arton konstnärer som medverkade. Det är viktigt att använda kulturarbetares kompetenser också i offentlig kulturverksamhet. Utställningen blev väldigt omtyckt av dom som gick runt … I det offentliga rummet, där väljer man inte kulturen, utan där kommer kulturen in och blir en del och skapar reflektioner. Konsten tränger på, men på ett positivt sätt. Sen kan man tycka bra eller illa om det. Man berörs. Det tycker jag är det viktigaste, säger Truels Olin, verksamhetschef kulturscener, Linköpings Kommun.

Han refererar även till att kommunen tidigare arbetat med stödpaket till olika kulturformer med stipendier och projektbidrag. Framförallt menar han, så har kommunen gått in och aktivt erbjudit arbete med tjänster, som exempelvis att vara handledare för ungdomar, att ge dem insikt i de konstnärliga processerna.

Det kommer vi att fortsätta med även i år, 2021, informerar Truels.

Under 2020 fick Konstnärsnämnden i uppdrag av regeringen att utdela Krisstipendier till konstnärer, som ett led i regeringens krisstöd till konst och kultur under pandemin. Stipendieomgång 1 delades ut under våren och nr 2 under hösten 2020. Krisstipendium 2 riktade sig på ett tydligare sätt till enskilda, yrkesverksamma, frilansande konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus.

Totalt inkom från hela landet 8 028 ansökningar för både stipendium 1 och 2, varav 6 313 beviljades. Från Östergötland inlämnades 109 ansökningar och 73 beviljades. Anx Kupianen är en av dem som erhöll Krisstipendium 2 från Konstnärsnämnden och hon berättar att bidraget tryggade hennes försörjning ungefär sex månader framåt.

Jag sökte Krisstipendium 2. Första stipendiet var felriktat eftersom man var tvungen att redovisa förlorad inkomst. Det var mest för artister med inbokade krogshower osv. Jag hade ju inga kontrakt som var klara – så det var ingen idé. Oftast brukar det inte vara det. Men med stipendium 2 var det mer inriktat på att man skulle visa att man är aktiv konstnär, och att man inte har några större inkomster i andra verksamheter, berättar Anx.

Inte bara konstnärer utan även kommuner och myndigheter har tvingats tänka om och hitta nya vägar under det senaste året, och här ovan nämns några exempel på vad det har lett till.

 

Agneta Östlund
skribent och konstnär

Dela