Konst som kommunikationsstrategi

Publicerad 2021-04-6 Wolfgang Peter Menzels bildinlägg är en kommentar till KRO:s tidning Konstnärens senaste nummer. Konstnären nr. 1, 2021, där digitalisering/virtualisering inom konsten ett genomgående tema, vilket till stor del påskyndats av pandemin.

Bildkommentar som inläggom konstens digitaliserande

När konstens medel själva blir konst, produkter på konstområdet, objekt, bilder eller sociala aktioner, det som sker allt oftare framöver, förvandlas konsten till teknologi eller kommunikationsstrategi. Redan 1966 skrev Allan Karpov i sitt manifest:
Konst kommer snart att vara ett meningslöst ord. I dess ställe skulle “kommunikationsprogrammering” vara en mer fantasifull beteckning…

Wolfgang Peter Menzel

Dela