Att gå på kurs i projektutveckling och medskapande ledarskap

Publicerad 2023-02-16 Att gå en kurs i projektutveckling genom deltagarorienterad verksamhet. Elizabeth Carlsson berättar om Statens Konstråds kurs, "Förändringsverkstan" som hon deltog i och hur det utvecklar hennes projekt.

Jag har länge funderat på hur jag ska utveckla min praktik mot en mer deltagarorienterad verksamhet. Men det har gått si så där.

Bild till artikeln

Laborationer med egentillverkade pigment /Elizabeth Carlsson

Varje år, under Kulturveckan, öppnar jag min Koloniträdgård, som är mitt ArtLab, för besök och samtal. Koloniträdgården är i sig en plats där tillitsfulla möten lätt kan skapas. Jag har märkt att besökarna gärna delar med sig av sina erfarenheter, fast de inte känner varandra. Det var just detta jag ville ta fasta på och utveckla mot ett mer professionellt arbetssätt.

Fler och fler frågor började dyka upp: Hur kan jag vara mer i dialog med besökarna och mindre ledare för eventet? Hur kan öppen konststudio bli en plats som gör skillnad? Hur kan jag leda mig själv i detta arbete? Jag fick inga bra svar och frustrationen bara växte sig större och större.

Så när jag i höstas fick tips från konstkonsulenten Lena Wiklund om Förändringsverkstan, en utbildning som anordnades av Statens Konstråd, såg jag min chans. Jag sökte och fick plats på utbildningen. Mitt mål att utveckla publikintegration stämde väl överens med Regionens mål och visioner och jag fick ekonomiskt fortbildningsstöd för att gå kursen.

Under de fyra digitala undervisningstillfällena fick vi många verktyg för att kunna hantera komplexa utmaningar och utveckla medskapande ledarskap.
Mellan kursens undervisningstillfällen träffades vi i små arbetsgrupper. Det har varit en omvälvande utbildning. En del deltagare slutade i förtid (av olika orsaker) men många var nöjda.

Men blev det någon förändring?

Ja, till slut. För mig tog det en stund innan kunskapen landade. Det hände först efter utbildningens slut, när jag i lugn och ro, gick igenom kursmaterialet.

Jag ser att det åtminstone finns ett par verktyg som kan hjälpa mig att komma vidare i min utmaning.  Ett verktyg, Kraftfulla frågor, har en riktning framåt och ger positiv energi. Det handlar om att ställa frågor som inkluderar det som kan uppfattas som motsatser: Hur kan jag öka publikdeltagande samtidigt som jag och min arbetsprocess är en del av problemet? Hur kan jag mer tid samtidigt som dygnet bara har 24 timmar? Hur kan jag organisera en utställning samtidigt som det saknas pengar?

Ett annat verktyg, Kraftfältsanalys, är ett sätt att ta sig vidare till nästa steg genom att fördjupa förståelsen för nuläget. Här handlar det om att identifiera konkreta drivande och hämmande krafter, både inre och yttre och på olika systemnivåer. Exempel på drivande krafter kan vara: stort engagemang, kompetens, bra förankrat och på hämmande: dålig ekonomi, brist på tid, hälsoproblem, oerfarna kollegor, revirtänkande. Genom att göra en sådan analys kan jag se vilka problemområden i mitt arbetssätt som är enkla och kan åtgärdas omgående och vilka som är komplexa och kräver en större insats.

Jag kommer snart ha en återträff med min lilla arbetsgrupp. Då ska jag berätta att jag nu är i gång med att förändra min arbetsprocess mot ett mer deltagarorienterat. Jag kommer också dela med mig hur jag använder Kraftfältsanalys och Kraftfulla frågor i denna förändringsprocess. Förhoppningsvis får jag konstruktiv feedback och inspiration från mina studiekamrater.

 

Elizabeth Carlsson, kulturaktör

 

Dela