Honest art

Publicerad 2021-07-16 Bildinlägg av konstnär WP Menzel med ursprung från ett citat av Christo. Honest art You only make for Yourself. Everything els is propaganda. Ärlig konst gör man enbart för sig själv. Allt annat är propaganda. Vad anser du?

bild av W P Menzel

Dela