Ny konstsalong. Från tanke till verklighet

Publicerad 2024-06-14 I år sker Kronans Höstsalong för första gången i föreningen KIFiN:s historia! Agneta Östlund har pratat med föreningen om hur arbetet ser ut bakom kulisserna och om varför salongen behövs.

Den 21 september i år öppnas dörrarna till Kronans Höstsalong i Galleri Kronan, Norrköping. Utställningen visar antagna verk av konstnärer från Småland och Östergötland och kommer att pågå fram till den 20 oktober, 2024.

Jurybedömda konstsalonger under höst och vår är relativt vanligt i konstvärlden och ses som ett trevligt inslag i det lokala konstlivet av både allmänheten och konstnärskretsar. De arrangeras oftast av ideella konstföreningar, museer och konsthallar och kanske den mest kända och prestigefulla salongen i Sverige, är Liljevalchs Vårsalong i Stockholm som samlar tusentals sökande från hela landet varje år.

Historiskt sett anses Parissalongen eller Salon de Paris ha varit en av de största konsthändelserna i världen. Första tillfället som Parissalongen visades var 1667 och anordnades därefter kontinuerligt fram till ungefär slutet av 1800-talet. Från 1800-talets mitt började utställningen erhålla en del kritik för att vara för konservativ och 1863 bildades De refuserades salong, Salon de Refusés, av ett antal konstnärer som inte kom med i den vanliga salongen, vilket blev början på slutet för salongen.

Östergötland har inte haft så många jurybedömda utställningar, så när en idé om en konstsalong på Galleri Kronan kom upp, sattes en boll i rullning i konstnärsföreningen KIFiN, Konstnärernas Intresseförening i Norrköping, som driver Galleri Kronan.

En av KIFiN:s medlemmar slängde ur sig en tanke om en konstsalong och det är väl egentligen inget nytt. Det har vi haft i och med Under samma tak som Östgöta Konstförening arrangerat. Men vad jag vet så har det inte varit något i Norrköping, åtminstone inte på många år – så jag tog upp den bollen och började jobba lite med tanken, berättar Dani Slipicevic, konstnär och ordförande i KIFiN.

Dani reflekterar över att en ny jurybedömd utställning inte endast skulle lyfta Kronan och konsten utan tycker också att det skulle sätta Norrköping på kartan. Lokalerna fanns redan där i och med Galleri Kronan och när idén väl slagit rot så gällde det att smida medan järnet var varmt.

Redan vid den första planeringssammankomsten i oktober 2023 hade styrelsen för KIFiN godkänt planerna och Dani hade precis skickat ut en förfrågan till museichef Helena Persson (Norrköpings konstmuseum) och konsthallschef Lars-Ove Östensson (Passagen konsthall) om att ingå i juryarbetet. Båda tackade ja. Förslag på datum och ett mer aktivt samarbete med Galleri Kronans utställningsgrupp sattes i gång.

Den 15 april i år sammanträdde de tre medlemmarna i juryn, Dani Slipicevic, Helena Persson och Lars-Ove Östensson för första gången på Norrköpings Konstmuseum.

Vid mötet visade Dani upp Höstsalongens grafiska profil och det diskuteras olika frågeställningar angående ansökningstid, verkens format som bör vara begränsade på grund av Kronans lokaler samt hur juryns arbete skulle gå till. Hur lång tid skulle det kunna ta för själva arbetet, att organisera och välja ut de verk som ska visas i utställningen, och vad för slags problem som eventuellt kan dyka upp var frågor som även behandlades i jurygruppen.

Allt kring Höstsalongen är nytt och ingen vet antalet ansökningar som kan komma att skickas in eller hur stort intresset kan bli.

Kronans Höstsalong vänder sig till verksamma konstnärer, vilket definieras i sammanhanget som att man har ställt ut, men att man inte behöver ha gått ut någon konsthögskola. Inbjudan har skickats ut till både konstföreningar och konstnärsorganisationer i Östergötland och Småland för att ge så stor spridning som möjligt.

Ansökningarna till Höstsalongen sker digitalt och slussen öppnades den 1 maj och stänger den 15 augusti. Konstverken väljs av en jury bestående av museichef Helena Persson, Norrköpings Konstmuseum, konsthallschef Lars-Ove Östensson, Passagen Linköpings Konsthall samt en KRO ansluten medlem, konstnär Dani Slipicevic tillika ordförande för KIFiN, Konstnärernas Intresseförening i Norrköping.

Efter det sista ansökningsdatumet börjar det spännande och digra arbetet för juryn att välja de verk som kommer att visas i Kronans Höstsalong med vernissage den 21 september.

Salon de Paris är visserligen nedlagd sedan många år tillbaka men har haft många efterföljare genom åren. Kronans Höstsalong i Norrköping är en av dem och den lär bli ett återkommande evenemang.

Text och bild: Agneta Östlund

 

Dela