Ungdomsråd

delar av Ung Konst Östs ungdomsråd

Vill du vara med och påverka, engagera dig i skapande och utveckla Ung Konst Öst? Kanske saknas ett råd på din ort och du vill starta ett, eller vara med i det regionala rådet?

DIN RÖST BEHÖVS

Ung Konst ®Öst utgörs av engagerade unga som vill delta i verksamheten och vara drivande i utvecklingen av nya idéer och aktiviteter. Ungdomsrådet är navet i verksamheten – unga som skapar möjligheter för och med unga – och målet är att det ska finnas ett ungdomsråd på varje ort i länet.

Engagemanget uttrycks i idéer och arrangemang av aktiviteter, workshops, hängning av utställningar, fota eller filma händelser, diskussion om nya möjligheter eller det som rådet själva kommer fram till. Rådets arbete är också en bra övning för deltagarna att jobba ihop, få vana för föreningsverksamhet och kan vara meriterande.

Kontakta gärna ungdomsrådet via ungkonstost@gmail.com eller hör av dig till Ung Konst Östs koordinator Anx Kupiainen. Hon kommer hålla kontakten med Ungdomsrådet mm.
Här kan du nå henne: anx.kupiainen@ostergotlandsmuseum.se