Kontakt

ungkonstost@gmail.com

Följ oss på Instagram: @ungkonstost

Vi finns även på Facebook

Anx Kupiainen är projektkoordinator för Ung Konst Öst/Östergötlands museum
Anx arbetar 50% och nås bäst på måndagar och tisdagar.
013-23 03 17
anx.kupiainen@ostergotlandsmuseum.se

Lena Wiklund
Projektledare för Ung Konst Öst konstkonsulent i Östergötland/Östergötlands museum
0701 – 08 47 15
lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se

Östergötlands museum
box 232
58102 Linköping
www.ostergotlandsmuseum.se