Organisation

EN BRED ORGANISATION SKAPAR STORA MÖJLIGHETER

Initiativorganisationerna startade samarbetet utifrån en stor brist på möjligheter för unga att utveckla sina intressen och talanger inom bild- och formkonstkonstområdet, vilket diskuterats inom ramen för ett tidigare initiativ från Östgöta Konstförening. För att skapa en bredare samverkan initierade länskonstkonsulenten på Östergötlands museum ett nätverk som idag består av Östgöta konstförening, Östergötlands museum, Liljeholmens folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, Folkuniversitetet, Galleri Sander och Linköpings kommun genom Ung Puls, Agora, Skylten och Ateljé Passagen och Kulturskolan. Dessa ingår i styrgruppen för Ung Konst Öst och tillsammans utvecklar vi Ung Konst Öst med idéer och verksamheter i intimt samarbete med ungdomsrådet, samt söker aktivt bredare samverkan med fler organisationer i länets alla kommuner.

PLAN FÖR FRAMTIDEN

År 2020 beviljades Östergötlands museum ett treårigt utvecklingsprojekt för Ung Konst Öst via Kulturrådet, samt fick stöd från Region Östergötland. Det möjliggjorde att bredda Ung Konst Öst i regionen och förstärka verksamheten med en projektkoordinator; Anx Kupiainen arbetar med koordinering av verksamheten mot unga och kommunerna och utveckla den tillsammans med ungdomsrådet. Det sker i nära samarbete med samarbetsparterna och länskonstkonsulenten som är övergripande ansvarig.

I ett första steg ska verksamheten utvecklas i fem kommuner i regionen: Linköping, Norrköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg. Ung Konst Öst söker aktivt samarbete med arrangemang i övriga kommuner även i projektstarten, när tid och resurser tillåter. Med gemensamma resurser kan vi skapa aktiviteter som får stor effekt. Har du idéer eller funderingar är du välkommen att kontakta oss!

STYRGRUPP OCH FINANSIÄRER

Kulturrådet
Finansierar utvecklingsprojektet, till Kulturrådet

Region Östergötland
Finansiellt bidrag till projektet, enheten för kultur

 Östergötlands museum
Projektledning och samordning,  till projektsida

Östgöta konstförening
Regional konstförening som bl.a. anordnar utställningar,  till Östgöta konstförening

Ateljé Passagen
Anordnar bl.a. skapartillfällen på Konsthall Passagen,  till Ateljé Passagen 

Liljehomens folkhögskola
Utbildning inom konst och design, till Liljeholmens folkhögskola

Lunnevads folkhögskola
Utbildning inom konst och design,  till Lunnevads folkhögskola

Folkuniversitetet
Anordnar kursverksamhet inom bland annat konst, samverkar kring anmälan och administration, till Folkuniversitetet

Linköpings kulturskola
Löpande bild-och formverksamhet, till Linköpings kulturskola

Skylten
Galleri Gjuteriet, scen för bl.a. utställningar, till galleri Gjuteriet

Galleri Sander
Privat galleri som visar unga konstnärer, till Galleri Sander Linköping

Ekonomiskt stöd för olika delprojekt från:
2021 och 2022 Schelins stiftelse
2022 Ståhl Collection