Ändra ditt omslagsfoto
mathof
Ändra ditt omslagsfoto
Linköping
Status för denna avändare är Godkänd

"stay quiet, stay small"    

Teknik/arbetsområde

Konstnär.

Projektledare Konstlabbet Rejmyre Art Lab. 

Projektsamordnare Ung Konst Öst.

CV Mattias Hofvendahl  

Konstnärliga Projekt/uppföranden 

2019-2023 

Öna residency: 
Deltagarbaserat residens i samarbete med Östergötlands museum och region Östergötland. 

2019-2021 

"Sounds from clay" 

Samarbete med keramikern Helena Sjögren. Projektet tilldelades 2020 Region Östergötlands stipendium för nyskapande projekt. 

2021

Performance

"Seven minutes in time"  Linköpings kulturvecka. 

2020 

Performance: 

From the deep waters of sleep KulturLive Agora Linköping 

Workshop: Film som konstnärligt praktik i
samarbete med Östergötlands museum och ung konst öst. 

2019 

Rejmyre Artlab Detox clean it up artist in Residence 

Ljud som konstnärlig praktik
Performance workshop i samarbete med Rejmyre Artlab 

Radio for silence
sound based transmission
and performance.

Ten perspektivs on a chain of events. Artistbook Relese. ”A project based on the book as a separate exhibition space”. UG press. 

Separatutställningar 

2024

De dödas styre Sander Lab Linköping 

2021

To the Lighthouse Galleri Sander Linköping 

2018 

From the deep waters of sleep screening kortfilm 15 min
Kulturhuset skylten Linköping 

2016 

Östergötlands museum Translations 

2011 

”from the waves”
Galleri skådebanan Linköping 

2010 

Vadstena konstgalleri (stipendieutställning)

Samlingsutställningar (urval) 

2022

Rejmyre Art Lab: Detox - Clean it up! Östergötlands Museum.

2021 

Öna residency: Verkstad konsthall Norrköping

 

2020 

Dekadansbanan Östergötlands museum. Del ett av ut- ställningsserien ”Öna residency pilot”. 

2019 

Rejmyre ArtLab inbedded Installation series. Artist in Residence projektet Detox-Clean it up 

www.rejmyreartlab.org 

2018 

Passagen Linköpings konsthall 20 år 

2017 

Split vison
passagen Linköpings konsthall 

2015 

I hear the thunder crashing the sky is dark Rödastens konsthall Göteborg 

2013 

Teckningstriennalen Landskrona konsthall 

2012 

Engelska Magasinet Rejmyre
Passagen Linköping Artists in Residence
2010
Alka 20 år Passagen Linköpings konsthall
2008
Passagen Linköping kommunens konstinköp 2008 Gal- leri vända sidan
Vadstena konstgalleri
2007
Passagen Linköping kommunens konstinköp 2007 Gal- leri kraftverket Mjölby 

Offentliga utsmyckningsuppdrag 

2015 

Harvestadskolan Linköping A place for John permanent ljudinstallation 

Representerad 

Norrköpings Konstmuseum

Linköpings kommun

Landstinget i Östergötland

Region Östergötland

Norrköpings kommun

privata samlingar 

Stipendier 

2008 Liljesonska stiftelsen 

2020 Region Östergötlands utvecklingsstipendium för nyskapande projekt 

www.mattiashofvendahl.com 

Utbildning 

2003-2004 Gestaltande fotografi fotoskolan i Gamleby 

2005 konstvetenskap 35 poäng Linköpings universitet 

2006-2009 bild och formlinjen Lunnevads folkhögskola 

2013-2015 Konsthögskolan Valand BA studier institutionen för Fotografi och film 

Bibliografi 

2022 Detox - Clean it up A pre-study of the contaminated land in Rejmyre. UniArts Helsinki. 

2022 Konsten: Vårdcenter Finspång. 

2021 ”To the lighthouse” (an attempt to stitch everything back together) artist book ed 20 Utgiven i samband med utställningen ”To the lighthouse” på Galleri Sander Linköping 

2019 Ten perspektivs on a chain of events. Artistbook Reales. A project based on the book as a separate exhibition space. ed. 25 

2017 Splitvision katalog Passagen Linköpings konsthall 2017 The unfortunate traveler Artist book ed 10 UG Press 2017 The lost letters Artist book ed 10 UG press 

2016 Arrival (Amsterdam version) Artist book and sound recording from performance
ed 50 UG press 

2015 allt du kan bygga upp kan jag riva ned. Artistbook ed 10 

2012 Artist in Residence katalog passagen Linköpings konsthall 

övrigt 

Medlem i konstnärsföreningen ALKA

Medlem i KRO 

Kontakt

Adress:
Häggvägen 6D
58721 Linköping
Tel: 0708791482
Epost: mathof32@gmail.com
Hemsida: http://www.mattiashofvendahl.com
From The Deep Waters Of Sleep
From The Deep Waters of Sleep (2020) är ett performanceverk som genom montagets möjligheter undersöker tyngdkraftens attraherande kraft och den påverkan dess osynliga närvaro medför. I scenrummet skapas ett narrativ där den centrala punkten behandlar det ofrånkomliga i att dras mot något samtidigt innebär att dras ifrån något annat. Verket består av ihopsydda textremsor samt två stycken videoprojektioner som projiceras på varandra. Uppföraren rör sig i scenrummet och och förmedlar genom sin röst de fragmentariska textremsornas ord. Verket uppfördes första gången under KulturLive 2020 på Agorahuset i Linköping. Framförandet direktsändes via Visits Linköpings Streamingtjänst.
WETLANDS, 2019-2023 Detox-Clean it Up Östergötlands musuem 2023. Installation consisting of sound composition, amplifiers, loudspeaker elements and discarded glass from Rejmyre glassworks
In his installation, Mattias Hofvendahl explores the effects that environmental pollution has on our perception. In his work, he has collected scientific information about the levels of toxicity at the site of the Rejmyre glass factory. This information forms a sound composition, the details of which, however, cannot be heard as the sounds first hits the glass parts as resonant bodies and becomes an installation. In his installation, Hofvendahl works with the different levels of perception of the viewer and with the different levels or perspectives that the problem of waste brings. The glass waste makes the important information describing the problem inaccessible. We hear something but cannot understand it. The waste we produce prevents us from doing so. A vicious circle, it seems).
23 days in June
23 days in June är en installations bestående av 23 stycken polaroidfotografier samt textfragment. Verket skapades under en vistelse vid Västkusen sommaren 2016. Varje dag fotograferades havet med en polaroidkamera. Efter att bilden framkallats så placerades den utomhus. Polaroidbilder är känsliga vilket innebär att motiven sakta bryts ner när de exponeras för ljus. Under vistelsen läste jag även boken The strange last voyage of Donald Crowhurst. Läsningen skapade en dialog mellan den fotografiska processen och de anteckning som Crowhurst gjorde under de 23 sista dagarna han befann sig ensam på havet under sin världsomsegling. Arbetet resulterade i 23 bilder som genom yttre omständigheter befinner sig i olika stadium av nedbrytning och försvinnande. Verket har visats på olika sätt. Dokumentationsbilden är hämtad från utställningen Split Vision på Passagen Linköpingskonsthall 2017. Efter Utställningen producerades en Artistbook som trycktes i 20 exemplar. Boken är en dokumentation av verket och arbetet under 2016.
The Traveler (Portrait of Ann Dryer)
Bakgrund: Under hösten 2016 blev jag inbjuden att göra ett utställningsprojekt på Östergötlands museum. Östergötlands museums konstsamling har en konsthistorisk karaktär. vilket i detta fall innebär en gediget utbud av porträtt i olika tekniker av historiskt prominenta personer som befinner sig fastnaglade i museets salar genom ett utval, i den officiella historiens basstation, vars innehåll kan ses som ett resultat av en viss tids maktutövning bevarat som kunskapsbank för framtiden. Jag beslutade att skapa ett verk med utgångspunkt i detta rumsliga tillstånd. På Nasas rymdsond Voyager, som just nu är den av människan konstruerade farkost som befinner sig längst från jorden, finns en ljudscanning av filosofen Ann Dryers kropp. Inspelningen finns lagrad på en guldskiva med tillhörande uppspelningsutrustning. Tanken är att en främmande livsform som eventuellt möter Voyager under hennes resa i världsrymden ska kunna lyssna till ljuden från skivan och på så sätt få tillgång till information och kunskap om människans anatomiska funktioner och existens. Jag fick tillåtelse att avvända inspelningen av Ann Dryers kropp för att uppföra verket. En ensam högtalare placerades i en tom hall mellan museets utställningssalar. Ljudet av Ann Dryers kropp spelades upp under de tre veckor som utställningen pågick. Högtalaren pumpade likt ett hjärta ut ljudet, som fortplantades mellan museets väggar. Ljudet följde besökarna när de vandrade runt i museets konstsamling och drog med sin närvaro en linje mellan det rummet besökarna befanns sig i och den plats där Voyager just då rörde sig på sin resa ut i universum. Samtidig lierade sig även verket med det faktum att det finns berättelser och narrativ i de båda rummen som inte är synliga. Ljudscanningen av Ann Dryers kropp fick i detta sammanhang fungera som en tes för den tanken. Det finns frågor som behöver ställas. Efter utställningsperiodens slut publicerades en 60 minuter lång inspelning av ljudinstallationen. Inspelningen gjordes på plats i museets salar under utställningsperioden.
Det är möjligt att frågan är felaktigt ställd. 2022-
Den 29 december år 2022 görs en ljudinspelning av fallande snö. Inspelningen lagras på ett minneskort av modellen Scan Disk mini 128 MB med serienummer 3436 9887-2. Efter inspelningen kommer ljudfilen att under några veckors tid bearbetas och undersökas av upphovspersonen i en ljudstudio. Tonhöjd, tempo och uppspelningshastighet kommer att förändras samt justeringar av filens frekvensomfång kommer att genomföras. Filen på minneskortet ges även ett nytt namn. Inspelningen, som från början var tänkt att användas som en passage i en pågående produktion av ett radioprogram om tystnad, kommer efter bearbetningen att sorteras bort. Detta beslut fattas på grund av bristande konstnärlig kvalité och blir där, i den stunden, till ytterligare en i raden av ljudinspelningar som kommer att falla i glömska. […] Långt senare, det kan här röra sig om en omätbar tidsrymd, upptäcks under ett tjock lager av jord och aska ett uråldrigt minneskort av modellen Scan Disk mini 128 MB med serienummer 3436 9887-2, ingjutet i ett söndervittrade betongblock. Arkeologerna som gör upptäckten lyckas genom ett mödosamt arbete att utvinna den ljudfil som finns lagrad på det illa tilltygade kortet. Genom sitt arbete hoppas de att kunna lyssna till det förgångna och få tillgång till information och ny kunskap om det som tidigare har skett. Men när ljudfilen spelas upp genom ett dechiffreringsprogram medför jordens förändrade atmosfär samt en viss evolutionära utveckling av det mänskliga örats egenskaper att ljudet från minneskortet upplevs annorlunda. Ur den fil som spelas upp finns därför ingeting kvar från den ursprungliga ljudbilden av snöflingornas mjuka landning mot kontaktmikrofonens yta. I den stund som ljudfilen spelas upp uttyds istället ett fragmentariskt meddelande. I oregelbundna intervaller uttyds, genom det utsträckta bruset, en mening som upprepas: - Det är möjligt att frågan är felaktigt ställd.
"Seven Minutes In Time" Uppfört under Linköpings Kulturvecka 2021
Seven minutes in time 
 SCEN: Uppföraren sitter på golvet framför ihopsydda textfragmen. På väggen projiceras en film av en klocka vars visare rör sig. (introt till filmen är en beskrivning av det fenomen som vi benämner som eko) (Uppföraren rör sig försiktig mellan text-fragmenten, letar, söker efter ingångar, sorterar. Lyfter sedan upp ett av fragmenten och börjar läsa: (röst) Någon har berättat för mig att det inom fysiken finns forskning som framhåller att tidsflöden egentligen inte existerar rent fysikaliskt. Tiden är. den är lika verklig som rummet. I det rummet blir en klocka endast till en mekanisk återgivning av ett solur som genom sin takt eller frekvens gestaltar jordens rotation kring sin egen axel. Konstruktionen skapar illusionen av tiden som ett objektivt fenomen. En klocka behöver underhåll för att fortsätta att fungera. (rör sig åter försiktigt och sökande mellan de olika textfragmenten). (Röst) Vår blick av nuet innebär att ett intressant fenomen uppkommer. Ett eko av ett tidigare skeende kan genom ett möte mellan två personer i rummet göra att en händelse som befinner sig i det förflutna för en person kan befinna sig i framtiden för en annan. (lägger sig ner på golvet, på rygg. lyfter upp det sista textfragmentet, blickar uppåt och läser) (Röst) Om en stund kommer en förändring i rummet att ske. Ljudet från en mekanisk hjärtklaff av samma modell som min morfar fick inopererad våren 1986, kommer för en kort stund att spelas upp simultant med klockans rörelser. När jag var barn brukade jag och min morfar sitta och lyssna till det klickande ljudet som hjärtklaffen gav ifrån sig från genom ett stetoskop. Medan vi satt där och lyssnade öppnades och stängde sig hjärtklaffen och blev då, genom sina pågående rörelser utsatt för mekanisk nedbrytning, eller om vi så vill tid. Under några minuter kommer ljudet från Hjärtklaffen att möta klockans rörelse och du upplever då ekot från det skeendet i din nutid och med det här rummet som ram. (lämnar rummet).
Wetlands (”a song from the factory”) Installation Rejmyre glasbruk , Rejmyre Art Lab:s Imbedded installation series, Detox-Clean it Up 2019.
”Mattias Hofvendahl approached the data collected and produced on the toxicity of the land by sonifying it into a soundscape that is inaudible to humans yet made glass vibrate in his installation ”Wetlands” 2019. No longer solely a holder of toxicity, glass itself became a resonante medium here between diverse effects of contamination”.

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.