Ändra ditt omslagsfoto
annameglio
Ändra ditt omslagsfoto
Norrköping
Status för denna avändare är Godkänd

Just nu jobbar jag i min ateljé i Norrköping med att formge en smyckeskollektion. Mer info kommer framöver!


I mitt konstnärskap intresserar jag mig för olika samhällsfenomen, hur människan och staden fungerar ihop. Att vårat sätt att leva och betrakta världen återspeglar sig i arkitekturen omkring oss, men även i de mönster och system som återfinns ute i samhället, både bildligt och konkret. Jag roas av att upptäcka och utforska olika tendenser och strömningar i den vanliga människans vardagsliv. Jag försöker förstå hur människor runt omkring mig nyttjar sin omvärld och vad som får dem att fastna i vissa mönster.

Min konstnärliga arbetsprocess kan se ut på lite olika sätt då jag inte arbetar inom något speciellt område eller med ett specifikt material. Utan jag använder mig av vitt skilda arbetsmetoder, allt ifrån traditionella så som broderi, täljning och smide till mer innovativa och moderna tillvägagångssätt så som programmering, maskinteknik och återvinning. Jag drivs av att upptäcka och lära mig nya tekniker. På så vis blir mitt konstnärskap bredare med tiden, vilket jag tycker är ett vinnande sätt att utvecklas. Den gemensamma nämnaren för min konst är att det nästan alltid resulterar i en installation som är uppbyggd av olika element så som; objekt, rörelse, ljud, text, ljus osv. Verken har alltid en konceptuell bakgrund, antingen politisk, historisk, samhällsstrukturell, kulturell eller lingvistisk. För att nå betraktaren använder jag mig av kraftfulla verktyg så som humor och fiktion. Men jag inte är ute efter att skapa ett verk som enbart bygger på intellekt och metadiskussion. Jag vill att mina verk ska tilltala betraktaren tack vare dess personliga och emotionella egenskaper. Mina verk ska packas med känslomässig slagkraft och denna slagkraft ska hänga kvar långt efter att den intellektuella charmen har försvunnit. 

En arbetsmetod jag länge har använt mig av är att via den visuella formens slagkraft sammanföra två tillsynes vitt skilda saker. Det fascinerar mig hur historiska tankegångar och drivkrafter, från den enskilda människan men också från större rörelser, kommer igen. Vi trampar på i samma hjul, människan och samhället ställs inför samma dilemman och problem som i alla tider. Detta fenomen gör att jag gärna använder mig av vår historia i processen och resultatet av mitt konstnärliga arbete. Jag roas av att försöka gräva fram intressanta historiska företeelser och provar olika ingångsvinklar till att presentera dessa på ett givande sätt. Historien är för mig alltid relevant och intressant, inte minst när jag plockar in den i min egen verklighet. Det handlar inte bara om den stora globala historien utan även om mitt eget förflutna. Ofta landar slutresultatet i någonting annat, andra känslor och berättelser bortom historien. Personliga berättelser och känslor som jag delar med andra. Berättandet och skapandet tar avstamp i en viss historia men landar i någonting annat. 

Mitt arbetssätt grundar sig ofta i olika tekniker och hantverksmässiga processer som kräver tid och noggrannhet. En anledning till det är att jag finner ett meditativt lugn när jag får tillfälle att arbeta koncentrerat och noggrant. En annan anledning är min uppfattning om att hantverket tillför värden till konsten som det maskintillverkade saknar. Värden som handlar om mänsklig närvaro och tid.

En annan aspekt jag alltmer har börjat reflektera över i mitt konstnärskap är viljan att behandla de material jag använder med respekt och tillförsikt. I och med att det redan finns en otrolig mängd prylar på vår planet bör det vara med eftertanke och noggrannhet som vi omvandlar ytterligare material till ännu ett objekt.

Så varför håller jag på med konst? Jag tror att det i grund och botten handlar om vart man hittar sin motivation. En del av min motivation finner jag i den tillfredsställelse som jag upplever när jag utmanar mig själv genom att sätta min uthållighet och tekniska skicklighet på prov.

Teknik/arbetsområde
DesignInstallationKonceptuell konstMetall guld/silverPlatsspecifik konstSkulpturSlöjdSmycken

Arbetar som konstnär och smyckesdesigner i egen ateljé i företagsateljéerna i kvarteret Hallarna i Norrköping.

Född 1984 i Uppsala. Bor och arbetar i Norrköping, Sverige. Var föräldraledig åren 2013-2017. Driver sedan 2017 handelsbolag inom kategorierna konst och design. Nuvarande arbetsplats är Norrköpings kommuns företagsateljéer i kulturkvarteret Hallarna. För mer info: http://www.hallarna.org

Utbildning

2010-2013 Master of Fine Arts, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2011-2012 Grundkurs i träslöjd (80h), Handarbetets Vänner Skola, Stockholm.

2011 Smyckeslinjen (160h), Folkuniversitetet, Stockholm.

2011 Introduktionskurs i matematik 5p, KTH, Stockholm.

2010-2011 Art in the Public Realm (masterprogram), Konstfack, Stockholm.

2007-2010 Bachelor of Fine Arts, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2005-2007 Örebro Konstskola, Örebro.

2004-2005 Konstskolan i Stockholm, Folkuniversitetet, Stockholm.

2003 Konsten efter 1950 10p, Uppsala Universitet.

2003 Renässansens mästerverk 5p, Uppsala Universitet.

2003 Populärmusik 5p, Uppsala Universitet.

Solo-utställningar

2014 Huvudsaken är att man vågar försöka, Odenplan SL, Stockholm.

2012 Huvudsaken är att man vågar försöka, masterutställning, Galleri Mejan, Stockholm.

2009 Konstens sak är vår, Galleri Mejan, Stockholm.

2007 Den allmänna pensionen - en svensk dröm, Örebro Universitet.

Grupputställningar i urval

2014 Ingen människa är en ö - konstnärliga strandhugg i Stockholms skärgård, Artipelag, Stockholm.

2013 24 SPACES - A Cacaphony, Malmö Konsthall, Malmö.

2013 Masterprogrammets grupputställning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2013 Döden som sover, curerad av Carl Fredrik Hårleman, Galleri Flach, Stockholm.

2012 Ser du löven för alla träd? Hemslöjden på Liljevalchs, Liljevalchs Konsthall, Stockholm.

2011 A Call from Barken, Arkivhuset, Smedjebacken.

2010 Kandidatprogrammets grupputställning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2009 Vårutställning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2008 (Monu)mental Squat, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2008 Vårutställning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

2007 Vårutställning, Örebro Konstskola, Örebro.

2006 Public Art, Örebro Konstskola, Örebro.

2006 Vårutställning, Örebro slott, Örebro Konstskola, Örebro.

Stipendier

2018 Region Östergötlands kultur- och utvecklingsstipendium.

2014 Vera och Göran Agnekils stipendium för yngre konstnärer, Konstakademien.

2013 Fam. Gustaf Tobisons stipendiefond.2013 S P Mathisons Minnesfond.

2013 Kungl. Konstakademiens fonder.

Kontakt

Adress:
Attungsgatan 10
60208 Norrköping
Tel: 0705833848
Epost: annalidbjork@hotmail.com
Hemsida: http://www.annalidbjork.com
För att vi ville ha det lite bättre, platsspecifik installation.
En kiosk som ser ut att höra hemma i en miljonprogramsförort från 60-70- talet. Kiosken var uppbyggd av betongelement med platt tak och släta fasader. En avskalad byggnad som var enkel och rättfram, med vissa typiska detaljer. Byggnaden var en fungerande kiosk som bemannades av Artipelags konstvärdar. I kiosken kunde man handla de mest typiska varorna så som GB-glass, Delicato-bollar, Banana skids, Loranga, kaffe m.m. I mitt konstverk sammanförde jag två miljöer som ligger mig varmt om hjärtat, skärgården och förorten. Jag ville förse den vackra naturen och skärgårdsmiljön vid Artipelag med lite ny energi, någonting som bryter av det idylliska och som öppnar upp folks medvetande. Jag önskar att skärgården idag var mer som ett miljonprogramshus, inbjudande och att alla ska känna att de passar in. Skärgården ska som bekant vara levande, men i och med dagens höga fastighetspriser känns den strävan alltmer avlägsen. Skärgården behöver således få en bit av förorten, bli mer avslappnad och helt enkelt plocka fram den lekfullhet som man kan läsa om i gamla skärgårdsberättelser.
Huvudsaken är att man vågar försöka, del 1.
En installation bestående av en jordhög där glas- och metallföremål växte upp ur jorden. Föremålen snurrade sakta runt sin egen axel i olika intervaller med hjälp av elmotorer och tidrelän. En installation som grundar sig i mina tankar om hur vår kreativitet och uppfinningsförmåga har förändrats över tid, att vi bakåt i tiden hade en friare syn på skapandet. Om man var i behov av ett föremål, en maskin eller kanske ett verktyg tillverkade man det efter egna behov och av sådant man redan hade. Nu för tiden åker vi direkt till affären och köper det vi behöver eller om vi mot förmodan tillverkar det själva måste det ske efter konstens alla regler. Genom att själv tillverka betydelselösa föremål och ge dem en gåtfull funktion försöker jag närma mig detta. Det prestigelösa skapandet växer upp ur jorden och skapar en egen värld av vackert hemmabygge.
Huvudsaken är att man vågar försöka, del 2.
”Det var något ovanligt när en bonde i skärgården intresserade sig för omvärlden. Men det gjorde Lars. Av papper gjorde han till exempel en gång en jordglob som han fogade samman i remsor. På den skrev han in de länder och världsdelar som han kom ihåg från kartböcker. Så ägde han också hela tolv böcker, som han hade skaffat för att stilla sin nyfikenhet på omvärlden.” En installation som handlar om att skapa sin egen värld och forma sitt eget liv utifrån de förutsättningar man har. Bland gamla skärgårdsberättelser finner jag min inspiration och min geist. Små sällsamma historier om hur de bofasta ute i skärgården lyckades göra vad de kunde av det lilla de hade, och dessutom med en rejäl dos av humor.
Lösfyndet, objekt.
Jag har skapat en artefakt eller egentligen ett lösfynd, det vill säga ett upphittat föremål utan information kring upptäckten. Föremålet har således inget historiskt eller vetenskapligt värde. Lösfyndets yttre, som kan liknas vid ett psalmboksfodral, har inte särskilt mycket att göra med dess innehåll. I mitt arbete med Lösfyndet har jag använt mig av det visuella språk som förknippas med historiska föremål och med hjälp av det försöker jag skapa bilder som triggar igång tankar och känslor. När jag har skrivit texterna har jag inspirerats av historiska berättelser så som Bibeln, Popol Vuh och Edda. I texterna har jag har valt att utesluta allt ljus och istället hänge mig åt det mörka och hemska. För i allt det dystra och mörka, utan en enda ljusglimt, uppstår oftast självförsvaret i form av ett ifrågasättande. Man undrar om allting verkligen kan vara så eländigt som det verkar, för det måste väl ändå finnas någonting som är ljust och upplyftande? I det mörka och eländiga uppstår således ofta humorn. Humorn räddar oss när vi tror att vi är på väg att gå under.
Jag svär, installation.
"Låt oss le åt varandra och åt oss själva. Låt oss bära våra nederlag, våra tvivel. Låt oss le gott och milt, ty annars kommer förtvivlan. Man kan stiga upp igen och le över sin egen svaghet. Lära sig den välsignade humorn." En installation inspirerad av Dan Andersson. Om hur humorn räddar oss när vi tror att vi är på väg att gå under.
Quo Vadis, installation.
Quo Vadis är en installation som består av en hybrid mellan en gammaldags gungstol och en rullstol. ”Rullstolen” går på räls i en evig bana. Rälsen är byggd i trä och ”rullstolen” har en motor som regleras av ett tidrelä. Föremål som pryder ”rullstolen” är ett egendomligt glasföremål som ser ut som någon slags behållare, en gammal radio som spelar musik som verkar ha hakat upp sig och ett par gamla ficklampor. När jag skapade verket Quo Vadis valde jag att titta på historier som har funnits runt omkring mig. Historier som berättats av mina farföräldrar och som handlade om dåtidens skärgårdsliv låg till grund för verket. I slutändan kom det dock inte att handla om dessa historier varken för mig eller för betraktarna, utan om mer personliga känslor och berättelser.
The Wings of Your Nation, installation.
Med hjälp av Maud Olofsson, Kjell Bergqvist-filmer och löjrom försökte Saab sälja Jas 39 Gripen till det indiska flygvapnet. Något som kan komma att resultera i Sveriges största industriorder någonsin. För att affären ska gå i lås måste Saab och Sverige marknadsföras på ett effektivt sätt. Det handlar om Sverigebilden. Men i Indien är bilden av Sverige komplex. Bofors har för många indier blivit ett adjektiv som beskriver något ruttet och skumt. I Sverige råder det delade meningar om vapenindustrin som försörjer vårt land. Sveriges stolthet, Jas 39 Gripen, fick därför transformeras till pappersflygplan. Flygplanen har därefter återgått till sitt ursprungliga material, men behållit formen. Den strama och slicka macho-estetiken som Saab använder sig av i sin marknadsföring har varit ledordet i skapandet. Jag ville producera en dekorativ produkt som skulle kunna representera Sverige. Man kan likna den vid en ny dalahäst eller varför inte låta den ersätta svenska flaggan? Produkten fick en tillhörande kartong med en passande försäljningsslogan på.
Prototyp i mässing och resin.
Formgivning i smyckesverkstaden.
Prototyp i mässing, fjäderstål och silver.
Formgivning i smyckesverkstaden.

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.