NORRKÖPINGS KONSTRUNDA

Publicerad 2020-11-3 Logga till Norrköpings konstrunda

Norrköpings konstrundas logga
Dagens lokala bild- och formkonstnärer är verksamma i tre offentligt ägda byggnader i Norrköping. En av lokalerna finns på Plankgatan, vilket är är gamla Berzeliusskolan och benämns ofta som KIFiN Plankgatan.
Den andra lokalen som KIFiN hyr är huset ett galleri som heter Galleri Kronan samt åtta ateljéer. Kronan ligger mot Drottninggatan och Tyska torget och huset var tidigare apotek och ursprungligen rådhus.
Tredje ateljéhuset finns i kvarteret Hallarna som gränsar till Synagogan på Bråddgatan. Där hyr inte bara konstnärer utan också andra kulturentreprenörer.
I Hallarna kommer samlingsutställningen ske.