KULTUR I SKYMNING

Publicerad 2024-04-9

Söderköpings konstnärer, konsthantverkare och andra kulturbärare bjuder in till konstvandring i Söderköping. Navet och startplatsen är Rådhuset där en handfull konstnärer visar upp ett varierat utbud av konst. Utöver Rådhuset går det även att besöka ateljéer  och handelsbodar i centrala Söderköping.