KONST RUNT OMBERG

Publicerad 2020-01-10 logga för konst runt omberg

I ombergsbygden arbetar även idag många kulturarbetare som alla vill visa dig sina verk och berätta om sin verksamhet.