Ändra ditt omslagsfoto
matfri
Ändra ditt omslagsfoto
Mjölby
Status för denna avändare är Godkänd

Mitt skapande är konceptuellt orienterat och lutar således mer åt utforskande, innehåll och stämning än färg och form även om många verk är traditionella bildkonstverk så som olja på duk. Jag lägger stor vikt vid uttryck, idé och utförande samtidigt som jag är noggrann med bakgrund, kontext och mottagarperspektiv. Jag är utbildad i konsthistoria och visuell kommunikation (fil. Mag) och har en masterexamen i konstnärligt gestaltande ( liu KSM). Min konstvetenskapliga utbildning är minst lika viktig för mitt konstnärskap som min praktiska erfarenhet och mina mer gestaltningsorienterade utbildningar, såväl titlar som element i bilder anspelar ofta på konsthistoriska eller populärkulturella företeelser.

På ett personligt plan fungerar konsten som ett sätt att reagera på och kommentera samtiden men mina verk är därmed sagt inte att betrakta som dagboksorienterade.  Jag söker mig snarare ofta bort från den mänskliga gestalten som innehållsförmedlare, bort från spegelbilden och närmar mig istället myten och sagans anspråk på allmängiltighet i förhoppning att åtminstone nå en sorts kulturellt subjektiv universalitet.

I en undersökande, ofta transmedial process, använder jag mig av konstvetenskaplig teori och historik tillsammans med måleri, teckning, fotografi, performance, skulptur digitalta tekniker, webbplatser och social medier för att skapa narrativ bestående av en rad enskilda verk. I utställningssammanhang har jag ofta blandat måleri, installation, projektioner med ljudverk och performance. I mitt måleri blandar jag inte sällan bildspråk hämtade ur olika visuella fält; ett badkar avbildat som i en inredningskatalog möter naturromantiskt 1800-tals måleri, Davids ” Marats död” och meterologiska symboler. Det existentiella är centralt i mitt skapande där begrepp som barndom och vuxenvärld, nostalgi och otrygghet alltmer hamnat i mitt blickfång.

Teknik/arbetsområde
Blandade teknikerFöreläsningarGrafisk designIllustrationInstallationKonceptuell konstKonstpedagogik/workshopsMåleriTeckning

Utställningar

2020 Saab art gallery, Linköping

2018 Huskvarna Metal Fest, Mattias Frisk, Kristian Wåhlin, Christine Linde, Huskvarna

2017 Saving Christmas, Mattias Frisk, Dan Seagrave och Kristian Wåhlin, Norrköping

2017 Under samma tak, jurybedömd samlingsutställning, Östergötlands museum, Linköping

2017 Död & Undergång, Östergötlands Museum, Linköping

2016 Mjölby Porslinsrävsmuseum, Stinsen Söderköping

2015 Mjölby Porslinsrävsmuseum, Malmslätts Bibliotek

2015 Mjölby Porslinsrävsmuseum, Mantorps Bibliotek

2014 Heavy Days in Doomtown, Köpenhamn

2014 Rock and Art Festival, Huskvarna
Metropol, Hultsfred

2014 Pop-Up Åtvidaberg, utställning och workshop, Åtvidaberg

2014 Mjölby Porslinsrävsmuseum , Östergötlands museum, utställning och föreläsning

2014 Mjölby Porslinsrävsmuseum , Mjölby Bibliotek, utställning och föreläsning

2013 Estetisk Rensning 2, grupputställning, Ordo Vulpes Vulpes, Mjölby

2012 I skrivande stund, Norrköpings konstmuseum (Examensutställning KSM MKG)

2012 Temporär Kenotaf, Jr Konsthallen, Linköping (separatutställning)

2012 Minnesmässa för Utdöda Fåglar, Motala Konsthall

2011 Utdöda Fåglar, Galleri Kraftverk, Mjölby (separatutställning)

2011 Mjölby Porslinsrävsmuseum i samarbete med Vadstena Stadsmuseum

2010 Informationsskylt, Kulturnatten, Norrköping (Masterprogram i konstnärlig gestaltning)

2010 Estetisk Rensning, grupputställning, Ordo Vulpes Vulpes, Mjölby

2002 Mattias Frisk & Martin Frid, grupputställning, Ordo Vulpes Vulpes, Mjölby

 

Stipender och kulturstöd

2012 Mjölby Kulturstipendium

2011 Regionförbundet Östsams Kulturstöd
Minnessten för utdöda fåglar.

1999 Marta, Wivi och Åke Liljesons Stiftelse
Stipendiet delas ut till ung konstnär med anknytning till Östergötland

 

Kontakt

Adress:
Järnvägsgatan 3

Tel: 0704756356
Epost: mattias@mattiasfrisk.com
Hemsida: http://www.mattiasfrisk.com
VANITAS VANITATUM OMNIA VANITAS
Oil and acrylics on panel, 2020. My grandma passed away a few of months before she should have turned 100 and just a couple of months before my first daughter was born. The photo this painting is based upon was taken back in 2012 when we were cleaning out my grandmas apartment. I came into the kitchen and stopped at the table at wich we used to play cards, drink tea and talk. Now it was all so still and quiet while the dust particles slowly danced in the light that flowed thru the windows.... I realized that it probebly was the last time I saw this setting that I always took for granted; it had been furnished this way for about 30 years or so. I picked up my phone or camera and took a snapshot. When I was working with the exhibition in the fall of 2019 I rememberd this scene and I wanted to make a painting from it about a fading memory, loss and transision... Wikipedia : "A vanitas is a symbolic work of art showing the transience of life, the futility of pleasure, and the certainty of death, often contrasting symbols of wealth and symbols of ephemerality and death. Best-known are vanitas still lifes, a common genre in Netherlandish art of the 16th and 17th centuries; they have also been created at other times and in other media and genres. The Latin noun vanitas (from the Latin adjective vanus 'empty') means 'emptiness', 'futility', or 'worthlessness', the traditional Christian view being that earthly goods and pursuits are transient and worthless. It alludes to Ecclesiastes 1:2; 12:8, where vanitas translates the Hebrew word hevel, which also includes the concept of transitoriness"
Minnessten för utdöda fåglar
Kenotaf [ke-] gr. kenota’phion, av keno’s = tom och ta’phos = grav, skengrav, gravmonument rest till minne av avliden vars kvarlevor har gått förlorade eller har jordfästs på annan plats.Bakgrund Sedan 2010 har Mattias Frisk arbetat med en rad olika verk som behandlar människans relation till naturen, livet och döden. Genom att använda gestaltningsformer som normalt förknippas med de ritualer och platser vi brukar i samband med döden – exempelvis det sakrala rummet, begravningsritualer och de efterlevandes platser för minne – har Frisk sökt förmedla allvaret i den situation naturen och mänskligheten nu tycks befinna sig i. En central tematik i flera av dessa verk är den stora mängd fågelarter som dött ut de senaste 500 åren. Den första offentliga manifestationen i raden av verk på temat var en utställning med titeln ”Utdöda fåglar” på galleri Kraftverk i Mjölby. Därefter följde en utställning och performance i Motala konsthall – ”Minnesmässa för utdöda fåglar” – av vilken delar levde vidare i en mindre installation – ”Temporär kenotaf” – på JR konsthallen i Linköping. Verk från utställningarna har även visats på Norrköpings Konstmuseum som del i en samlingsutställning. I arbetet med dessa utställningar växte tanken fram om en mer varaktig verk i form av en minnessten för utdöda fåglar. Projektet har kunnat realiseras genom stöd från regionförbundet Östsam och Finspångs kommun där minnesstenen nu finns i Bruksparken. Minnesstenen Fåglar har länge valts som symboler för olika centrala företeelser i människans tillvaro, födelse, död, fred, olycka och så vidare. Dronten (Raphus cucullatusutdöd på 1680-talet), vars namn finns med på stenen har kommit att bli en populärkulturell symbol för just utdöda arter. Av alla nu levande fågelarter står närmare 13 % inför hot om utrotning (1244 av 9856 enligt webbsidan the Sixt Extinction, 2012) och under de senaste 500 åren har ett stort antal arter av fåglar redan dött ut. Enligt the IUCN Red List of Threatened Species uppgick år 2012 antalet till 132 stycken, exklusive underarter. Namnen på dessa 132 arter har graverats på en plakett av rostfritt stål som blivit fäst vid en ca 85×75 cm, ca 300kg tung, massiv granitsten. Minnesstenens enkla och strama utförande har valts för att i möjligaste mån undvika att skymma verkets innehåll: de utdöda fågelarterna. Här finns inga förskönande visuella omskrivningar eller illustrationer utan endast var arts latinska namn, ett namn givet av människan och i de allra flesta fallen en existens fråntagen av människan på grund av vårt agerande. Vi bygger monument över enskilda personer men minnesmärken över utdöda djurarter lyser med sin frånvaro. Konstnärens förhoppning är att minnesstenen skall väcka tankar om naturen, vår plats och del i den samt skapa en sekulär plats för kontemplation
The Great Day of His Wrath, by noon
Oil on panel, 2020.
SYSTEMKOLLAPS!!!
Oil on panel, 2020
Nyponpriset 2018
Formgivning av Nyponpriset 2018 som delas ut av Lars Winnerbäcks stiftelse.
Viola and the family tree (the ghost I used to be),
Teckning på papper, 29,7×42 cm (A3) To be a part of different settings, to be entwined into history, mix blood and find a place in the pattern- if only for a short time. Still we are but ghosts in the twilight of the fall and new flowers will grow upon the bones of our fathers. The knowledge that the crosses and stones only grow in numbers in the cemetery collides with the inability to grasp the inflexibility of death.

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.