Open Call – Portfoliovisning för Statens konstråd

Publicerad 2021-06-2 Open Call - Inbjudan till intresseanmälan för portfoliovisning för Statens konstråd för konstnärer verksamma i Östergötland.

Stillbild ur The Burden av Niki Lindroth von Bahr

Region Östergötland, Konstkonsulenten i Östergötland, Föreningen Sveriges konstkonsulenter samt Statens konstråd bjuder härmed in Östergötlands konstnärer till ett open call.

Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst för 25 miljoner. En satsning som genomförs med extra tillförda medel i syfte att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin. Statens konstråd vill sprida ut sina inköp över landet och har därför valt att samarbeta med Sveriges konstkonsulenter i detta syfte.

Portfolio och ansökan

Ansökan ska skickas i en (1) PDF, max 10 Mb stor och bestå av:

 • CV och presentation av ditt konstnärskap (max 1500 tecken med blanksteg)
 • Dokumentation av 3–5 verk. Det kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation (etc).
 • Presentation av verk skall innehålla titel, storlek, teknik, pris (exkl. moms) och eventuell upplaga. I priset ska fraktpris ingå.
 • Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.
 • De presenterade verken ska överstiga 20 000 kronor vardera.
 • Inköpta konstverk ska staten kunna förvärva äganderätten till.
 • Konstnärer ska i portfolion presentera verk från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet.

Sista ansökningsdag är onsdag 16 juni 2021.
Skicka din ansökan i form av portfolio per e-post till: kultur@regionostergotland.se

Besked lämnas sökande under vecka 34.
Portfoliovisningar genomförs under vecka 38.


Vem kan söka?


För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i, eller verksam största delen av året i Östergötland. Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Kriterier för bild- och formkonstnär som söker går efter Region Östergötlands kriterier som baseras på Statens Kulturråd och Arbetsförmedlingen Kulturs definition. Det innebär att du som kulturskapare antingen har en högre konstnärlig utbildning inom ditt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller att du huvudsakligen varit yrkesverksam inom konstområdet.

Om du inte har någon högre utbildning, eller om det har gått mer än tre år sedan du avslutade din utbildning, ska du under de tre senaste åren huvudsakligen ha arbetat återkommande inom yrket och/eller haft betalda uppdrag/engagemang som visar att du är yrkesutövande inom området.

 

Är du autodidakt yrkesverksam konstnär behöver du ha uppfyllt flera av följande kriterier under de senaste fem åren:

 • fått statligt, kommunalt, regionalt eller annat enskilt konstnärsstipendium
 • utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö
 • deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall eller etablerat galleri
 • inköpt eller registrerad av stat, region, kommun, stad eller annan offentlig institution

 

Urvalsprocessen

Urvalsgruppen som kommer att bedöma de inkomna ansökningarna från Östergötland består av konstkonsulenter från andra regioner än Östergötland, extern konstnärsrepresentant och representant från konstnärsinstitution.
Cirka 10-12 konstnärskap från länet kommer väljas ut.
Portfoliovisningen med Statens konstråd görs digitalt i Microsoft Teams under vecka 38. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och kommer att vara öppna för en större professionell publik. Om man behöver kan man få hjälp med teknik inför portfoliovisningen av Konstrådet dagen innan.

Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt företrädare från Moderna museet.

Konstverken Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som placeras i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet. Det kan vara av vikt att veta vid urval av verk.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck i samlingen. De inköpta verken ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera de kommande 1–3 åren. Därigenom får fler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin närmiljö.

Syftet med regeringsuppdraget är att stötta konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Vid frågor kontakta

Maria Ståhl kulturstrateg

Region Östergötland

maria.a.stahl@regionostergotland.se

eller

Lena Wiklund konstkonsulent
Östergötlands Museum

lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se

Dela